Exodus 35

1 a  И събра Моисей цялото общество Израилеви синове и им каза: ето какво заповяда Господ да правите:

2 b  шест дена вършете работа, а седмият ден да бъде за вас свет, събота, почивка Господу: всеки, който върши тогава работа, да бъде предаден на смърт;

3 c  в съботен ден не кладете огън в никое от вашите жилища. (Аз съм Господ.)

4 Каза още Моисей на цялото общество Израилеви синове: ето що заповяда Господ:

5 d  направете от това, що имате, принос Господу: всеки що му сърце дава, нека принесе принос Господу, злато, сребро, мед,

6 синя, пурпурена и червена вълна, висон (препреден) и козина,

7 овнешки червени кожи и сини кожи, и дърво ситим,

8 и елей за светилника, и аромати за помазен елей и за благовонно кадило,

9 камък оникс и камъни за влагане в ефода и нагръдника.

10 И всеки от вас, мъдър по сърце, нека дойде и направи всичко, що е заповядал Господ:

11 e  скинията, нейните платнища и горното ѝ покривало, кукичките и дъските ѝ, върлините ѝ, стълбовете ѝ и подножките ѝ,

12 ковчега и върлините му, очистилището и завесата за преграда (и завесите на двора и стълбовете му, и смарагдовите камъни и тимяна и помазния елей) ,

13 f  трапезата и върлините ѝ и всичките ѝ принадлежности, и хлябовете на предложението,

14 g  и светилника за осветление с (всички) негови принадлежности, и кандилцата му и светилния елей,

15 h  и кадилния жертвеник, и върлините му, и помазния елей, и благовонното кадило, и завесата при входа на скинията,

16 i  жертвеника за всесъжение и медната му решетка, и върлините му и всичките му принадлежности, умивалника и подножките му,

17 j  завесите на двора; стълбовете му и подножките им и завесата на дворния вход,

18 коловете на скинията и коловете на двора и въжата им,

19 k  служебните одежди за служба в светилището и свещените одежди на свещеник Аарона и одеждите на синовете му за свещенодействие.

20 Тогава цялото общество Израилеви синове си отиде от Моисея.

21 И дохождаха всички, на които сърце теглеше към това, и всички, които духът разполагаше, и принасяха приноси Господу за сглобяване скинията на събранието и за всички при нея служби и за (всички) свещени одежди;

22 l  и дохождаха мъже с жените си, и всички, според колкото им сърце даваше, принасяха халчици, обеци, пръстени и нанизи, всякакви златни вещи, всеки, който само искаше да принесе злато Господу;

23 и всеки, който имаше синя, пурпурена и червена вълна, висон и козина, червени овнешки кожи, сини кожи, принасяше ги;

24 и всеки, който жертвуваше сребро, или мед, принасяше го дар Господу; и всеки, който имаше дърво ситим, принасяше го за всяка потреба на скинията;

25 m  и всички жени, мъдри по сърце, предяха с ръцете си и принасяха синя, пурпурена и червена прежда и висон;

26 и всички жени, на които сърце теглеше, и които умееха да предат, предяха козина;

27 а началниците принасяха ониксов камък и камъни за влагане в ефода и нагръдника,

28 също и елей за светилника и аромати за съставяне помазен елей и за благовонно кадило;

29 и всички мъже и жени от Израилевите синове, на които сърце теглеше да принасят за всяко нещо, което Господ чрез Моисея заповяда да се направи, принасяха доброволен дар Господу.

30 n  И каза Моисей на Израилевите синове: ето, Господ определи по име Веселиила, син на Урия, Оров син, от Иудино коляно,

31 и го изпълни с Дух Божий, с мъдрост, с разум, със знание и с всяко изкуство,

32 да стъкмява изкусни платове, да работи със злато, сребро и мед,

33 и да реже камъни за обковка, да изрязва дърво, и да прави всякакви художествени изделия;

34 o  па вложи в неговото сърце и в сърцето на Ахолиава, син Ахисамахов, от Даново коляно, способност да учат други;

35 Той изпълни сърцето им с мъдрост да правят (за светилището) всяка работа на резбар и на изкусен тъкач и везач по син, пурпурен, червен и висонов плат, и на тъкачи, които правят всякакви работи и тъкат изкусни платове.
Copyright information for BulOrth