Exodus 40

1Г овори още Господ на Моисея и каза:

2 a  в първия месец, на първия ден от месеца, сглоби скинията на събранието

3 b  и тури в нея ковчега на откровението и покрий ковчега със завеса;

4 внеси трапезата и нареди на нея това, що е за нареждане, внеси светилника и постави му кандилцата;

5 c  постави златния жертвеник за кадене пред ковчега на откровението и окачи завесата при входа на скинията (на събранието) ;

6 постави и жертвеника на всесъжението пред входа на скинията на събранието;

7 постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода;

8 огради двор наоколо и окачи на дворните врата завесата.

9 d  И вземи помазния елей, помажи скинията и всичко, що е в нея, и освети нея и всичките ѝ принадлежности, и ще бъде света;

10 e  помажи жертвеника на всесъжението и всичките му принадлежности и освети жертвеника, и жертвеникът ще бъде голяма светиня;

11 и помажи умивалника и подножката му и го освети.

12 f  След това доведи Аарона и синовете му при входа на скинията на събранието и ги умий с вода;

13 облечи Аарона в свещените одежди, помажи го и го освети, за да Ми бъде свещеник.

14 g  Доведи и синовете му, и ги облечи с хитони,

15 и помажи ги, както помаза баща им, за да Ми бъдат свещеници, и помазването им ще ги освети за вечно свещенство в поколенията им.

16 h  И Моисей стори всичко: както му бе Господ заповядал, тъй и стори.

17 i  В първия месец на втората година (подир излизането им от Египет) , в първия ден на месеца, бе сглобена скинията.

18 И сглоби Моисей скинията, тури подножките ѝ, постави дъските ѝ, намести върлините, изправи стълбовете ѝ,

19 разпъна покривката над скинията и тури покривалото върху покривката, както Господ бе заповядал на Моисея.

20 j  И взе та тури откровението в ковчега, и провря върлините в гривните на ковчега и тури върху ковчега очистилището;

21 внесе ковчега в скинията, окачи завесата и закри ковчега на откровението, както Господ бе заповядал на Моисея.

22 k  Постави трапезата в скинията на събранието, към северната страна на скинията, извън завесата,

23 l  наслага на нея ред хлябове пред Господа, както Господ бе заповядал на Моисея.

24 m  Той постави светилника в скинията на събранието срещу трапезата, на южната страна на скинията,

25 и тури кандилцата (му) пред Господа, както Господ бе заповядал на Моисея.

26 Постави златния жертвеник в скинията на събранието пред завесата,

27 n  и тури на него да гори благовонно кадиво, както Господ бе заповядал на Моисея.

28 Окачи завеса при входа на скинията;

29 o  постави и жертвеника на всесъжението при входа на скинията на събранието и принесе на него всесъжение и хлебен принос, както Господ бе заповядал на Моисея.

30 p  Постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и наля в него вода за миене,

31 и от него Моисей и Аарон и синовете му миеха ръцете си и нозете си:

32 q  колчем влизаха в скинията на събранието и се доближаваха до жертвеника (да служат) , умиваха се (от него) , както Господ бе заповядал на Моисея.

33 И огради двор наоколо скинията и жертвеника и окачи завесата на дворните врата. Тъй свърши Моисей работата.

34 r  Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията;

35 и Моисей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълняше скинията.

36 s  Колчем се дигнеше облакът от скинията, Израилевите синове потегляха през всичките си пътувания;

37 ако се не дигнеше облакът, те не тръгваха, докле се не дигне;

38 t  защото облакът Господен стоеше над скинията денем, а нощем имаше над нея огън пред очите на целия дом Израилев през всичките им пътувания.
Copyright information for BulOrth