Ezekiel 18

1И биде към мене слово Господне:

2 a  защо употребявате в Израилевата земя тая пословица, думайки: „бащите ядоха кисело грозде, а на децата зъбите скоминясаха“?

3 Жив съм Аз! казва Господ Бог, – занапред не ще говорят тая пословица в Израиля.

4 b  Защото ето, всички души са Мои: както душата на бащата, тъй и душата на сина са Мои: която душа греши, тя ще умре.

5 Ако някой е праведен и върши съд и правда,

6 c  по планините жертвено не яде и към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява и до жена си, кога се очистя от своята нечистота, не се приближава,

7 d  никого не притеснява, на длъжник връща залога му и грабежи не върши, хляба си дава на гладния и голия облича с дреха,

8 e  под лихва не дава и лихва не взима, въздържа ръката си от неправда и извършва праведен съд между човек с човек,

9 постъпя според Моите заповеди и пази искрено Моите наредби, – то той е праведник, той бездруго ще бъде жив, казва Господ Бог.

10 Но ако му се е родил син разбойник, който пролива кръв и върши какво и да било от всичко това,

11 което той сам никак не е вършил: и по планини яде жертвено, и жената на ближния си осквернява,

12 беден и сиромах притеснява, отнима насила, залог не връща и към идоли обръща очи, върши гнусота,

13 f  дава под лихва и взима лихва, – ще бъде ли той жив? Не, той не ще бъде жив. Който върши всички такива гнусотии, той бездруго ще умре, кръвта му ще бъде върху него.

14 Но ако някому се е родил син, който, виждайки всички грехове на баща си, каквито той върши, вижда – и не върши подобни работи:

15 по планини жертвено не яде, към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява

16 g  и човек не притеснява, залог не взима и насила не отнима, хляба си дава на гладен и гол с дреха облича,

17 върху беден ръка не дига, връхнини и лихви не взима, изпълнява Моите повели и постъпва по Моите заповеди, – тоя не ще умре заради беззаконието на баща си; той ще бъде жив.

18 А баща му, понеже е жестоко притеснявал, брата ограбвал и вършил недобро сред народа си, ето – той ще умре поради своето беззаконие.

19 Вие казвате: „защо пък синът не носи вината на баща си?“– Защото синът постъпва законно и праведно, пази всички Мои наредби и ги изпълнява: той ще бъде жив.

20 h  Душа, която съгрешава, ще умре; син не ще понесе вината на баща, и баща не ще понесе вината на син, правдата на праведния при него си и остава, и беззаконието на беззаконния при него си и остава.

21 i  И беззаконник, ако се обърне от всички свои грехове, каквито е вършил, ако пази всички Мои устави и постъпва законно и праведно, ще бъде жив, не ще умре.

22 j  Всички негови престъпления, каквито е вършил, не ще му се спомнят; в своята правда, която ще върши, той ще бъде жив.

23 k  Нима Аз искам смъртта на беззаконника? казва Господ Бог. Нали това искам – той да се обърне от пътищата си и да бъде жив?

24 l  И праведник, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гнусотии, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат спомнени: поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете си, с които е грешил, той ще умре.

25 m  Но вие казвате: „не е прав пътят Господен“. Послушайте, доме Израилев! Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи?

26 Ако праведник отстъпва от правдата си и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, що е извършил.

27 И беззаконник, ако се обръща от беззаконието си, що е вършил, и извършва съд и правда, – ще върне душата си към живот.

28 n  Защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил; той ще бъде жив, не ще умре.

29 А домът Израилев казва: „не е прав пътят Господен!“Моите ли пътища са неправи, доме Израилев? Не са ли вашите пътища неправи?

30 o  Затова Аз ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва Господ Бог; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка.

31 p  Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев?

32 q  Защото Аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ Бог; но обърнете се – и живейте!
Copyright information for BulOrth