Ezekiel 19

1А ти подеми плач за Израилевите князе

2 a  и кажи: каква лъвица е майка ти? разположила се сред лъвове, между млади лъвове отгледа своите лъвчета.

3 b  И отхрани тя едно от своите лъвчета; то стана млад лъв и се научи плячка да лови, люде ядеше.

4 c  И чуха за него народите; той биде хванат в тяхната яма, и във вериги го отведоха в земята Египетска.

5 d  И след като почака и видя, че надеждата ѝ пропадна, тя взе друго свое лъвче и го направи млад лъв.

6 И като стана млад лъв, той почна да ходи между лъвове и се научи плячка да лови, люде ядеше,

7 e  оскверняваше вдовиците им и градовете им опустошаваше; и запустя земята и всичките ѝ селища от неговия рик.

8 f  Тогава се подигнаха против него народите от околните области и простряха му мрежата си; той биде хванат в тяхната яма.

9 g  И туриха го в клетка във вериги и заведоха го при вавилонския цар; заведоха го в крепостта, за да не се чува вече по Израилевите планини гласът му.

10 Твоята майка биде като лоза, посадена при вода; плодовита и клонеста биде тя от многото вода.

11 И имаше у нея пръчки силни за скиптри на владетели, и високо се издигна стволът ѝ между гъстите пръчки; и изпъкваше с височината си, с многото си пръчки.

12 h  Но в гняв тя биде изтръгната, хвърлена наземи, и източният вятър изсуши плода ѝ; откъснати и изсъхнали са силните ѝ пръчки, огън ги погълна.

13 А сега тя е пресадена в пустинята, в земя суха и жадна.

14 И излезе огън от ствола на нейните пръчки, погълна плодовете ѝ, и не останаха по нея силни пръчки за скиптър на владетеля. Това е жална песен, и ще остане за плач.
Copyright information for BulOrth