Ezekiel 22

1И биде към мене слово Господне:

2 a  и ти, сине човешки, искаш ли да съдиш, да съдиш кървавия град? изкажи му всички негови гнусотии

3 и кажи: тъй казва Господ Бог: о, граде, който проливаш кръв сред себе си, за да дойде времето ти, и който си правиш идоли, за да се оскверняваш!

4 b  С кръвта, която ти си пролял, ти се обвини, и с идолите, които си направил, ти оскверни себе си, приближи дните си и достигна времето си. Затова ще те предам за присмех на народите, за поругание на всички земи.

5 Близки и далечни твои ще се ругаят над тебе, който оскверни името си, който се прочу с буйство.

6 c  Ето, началниците у Израиля, всеки според силите си, бяха у тебе, кръв да проливат.

7 d  У тебе баща и майка хулят, пришълец обиждат сред тебе, сирак и вдовица притесняват у тебе.

8 Моите светини не уважаваш и Моите съботи нарушаваш.

9 У тебе има клеветници, кръв да проливат, и по планините ядат у тебе идоложертвено, сред тебе вършат гнусотии.

10 e  У тебе откриват на баща голотата, у тебе изнасилят жена през време, кога тя се очистя от нечистотиите си.

11 f  Един върши гнусотии с жената на ближния си, друг оскверни снаха си, друг изнасиля сестра си, дъщерята на баща си.

12 g  У тебе взимат подкуп, кръв да проливат; ти взимаш лихва и връхнина и с насилие изнудваш облага от ближния си, а Мене забрави, казва Господ Бог.

13 И ето, Аз плеснах с ръце за твоето користолюбие, което се разкрива у тебе, и за кръвнината, която се извършва сред тебе.

14 h  Ще устои ли твоето сърце, ще бъдат ли твърди твоите ръце в дните, когато ще действувам против тебе? Аз, Господ, казах – и ще извърша.

15 i  Ще те разпилея измежду народите, ще те развея по земите и ще туря край на твоите гнусотии сред тебе.

16 И сам ще направиш да бъдеш презрян пред очите на народите, и ще познаеш, че Аз съм Господ.

17 И биде към мене слово Господне:

18 j  сине човешки! Домът Израилев стана у Мене сгурия; те всички са калай, мед, желязо и олово в горнило; станаха като сребърна сгурия.

19 Затова тъй казва Господ Бог: понеже всички вие станахте сгурия, затова, ето, Аз ще ви събера в Иерусалим.

20 Както в горнило турят заедно сребро, мед, желязо, олово и калай, за да раздухат върху тях огън и разтопят, тъй в гнева Си и в яростта Си ще ви съборя, туря и разтопя.

21 k  Ще ви събера и ще духна върху вас огъня на Моето негодуване, и ще се разтопите сред него.

22 l  Както сребро се топи в горнило, тъй ще се разтопите и вие сред него, и ще познаете, че Аз, Господ, излях яростта Си върху вас.

23 И биде към мене слово Господне:

24 m  сине човешки! кажи му: ти си земя неочистена, ненапоявана с дъжд в гневния ден.

25 n  Съзаклятието на пророците ѝ сред нея е като лъв, който рика, който разкъсва плячка; те сяждат души, обират имоти и скъпоценности и умножават броя на вдовиците.

26 o  Свещениците ѝ нарушават Моя закон и оскверняват Моите светини, не отделят свето от несвето и не правят разлика между чисто и нечисто; от Моите съботи закриха очите си, и Аз съм унизен сред тях.

27 p  Князете ѝ са като вълци, които грабят плячка, проливат кръв, погубват души, за да придобият корист.

28 q  А пророците ѝ всичко замазват с кал, виждат суетното и предсказват им лъжливото, думайки: „тъй казва Господ Бог“, когато Господ не е говорил.

29 r  А в народа се угнетяват един друг, грабят и притесняват беден и сиромах, и несправедливо угнетяват пришълец.

30 s  Аз дирих у тях човек, който да тури стена и да застане пред Мене в пролома заради тая земя, за да я не погубя, но не намерих.

31 t  И тъй, ще излея върху тях Моето негодуване, с огъня на Моята ярост ще ги изтребя, поведението им ще обърна върху главата им, казва Господ Бог.
Copyright information for BulOrth