Ezekiel 27

1И биде към мене слово Господне:

2 a  и ти, сине човешки, викни, та заплачи за Тир

3 b  и кажи на Тир, който се е поселил на издаднините в морето, който търгува с народите от много острови: тъй казва Господ Бог: Тире! ти казваш: „аз съм съвършена красота!“

4 c  Твоите предели са в сърцето на моретата; твоите строители направиха съвършена твоята красота;

5 d  от сенирски кипариси направиха всички твои подове; вземаха от Ливан кедри, за да ти правят мачти;

6 e  от васански дъбове весла правеха; столове ти правеха от буково дърво, нашарени със слонова кост от Китимски острови,

7 f  пъстрошити платна египетски употребяваха у тебе за ветрила и служеха за препор; сини и пурпурни тъкани от островите Елиски бяха ти покривала.

8 g  Жители сидонски и арватски ти бяха гребци; Тире, ти си имаше вещи люде: те ти бяха кърмилари.

9 h  Стареите от Гевал и вещите му люде бяха у тебе, за да ти пробойни поправят. Всякакви морски кораби и корабниците им бяха у тебе, за да ти въртят търговията.

10 i  Перси, лидийци и ливийци се намираха в твоята войска и ти бяха ратници, окачаха по тебе щит и шлем; те ти придаваха величие.

11 Синовете на Арват с твоята собствена войска стояха наоколо по твоите стени; и гамадимци стояха на кулите ти; те окачваха колчаните си наоколо по твоите стени; те завършваха твоята красота.

12 Тарсис, твоят търговец, по многото си различно богатство, плащаше срещу твоите стоки сребро, желязо, олово и калай.

13 j  Иаван, Тувал и Мешех търгуваха с тебе, разменявайки твоите стоки за човешки души и медни съдове.

14 От дома на Тогарма ти доставяха за твоите стоки коне, конници и мъски.

15 k  Синовете на Дедан търгуваха с тебе; много острови правеха с тебе размяна, плащаха ти със слонова кост и абанос.

16 Поради голямото ти търговско производство търгуваха с тебе арамейци; за твоите стоки ти плащаха карбункул, пурпурови пъстрошити тъкани и висон, корали и рубини.

17 Иудея и Израилевата земя търгуваха с тебе; за твоята стока ти плащаха с минитска пшеница, сладкиши и мед, дървено масло и балсам.

18 Дамаск, поради голямото ти търговско производство, поради изобилието на всякакво богатство, донасяше ти хелбонско вино и бяла вълна.

19 Дан и Иаван от Узал ти плащаха за твоите стоки изработено желязо; касия и благовонна тръстика ти идваха за размяна.

20 С тебе Дедан търгуваше със скъпоценни покривки за седла.

21 l  Арабия и всички кидарски князе правеха с тебе размяна: агнета, овни и козли ти разменяваха.

22 m  Търговци из Сава и Раема търгуваха с тебе с всякакви най-добри благовония и с всякакви драгоценни камъни, и злато плащаха за твоите стоки.

23 Харан, Хане и Еден, савейски търговци, Асур и Хилмад търгуваха с тебе.

24 Те търгуваха с тебе със скъпоценни дрехи, със свилени и пъстрошити материи, които те докарваха на твоите пазари в скъпи сандъци, направени от кедър и добре обвързани.

25 Тарсиските кораби бяха твои кервани в търговията ти, и ти стана богат и твърде славен сред моретата.

26 Твоите гребци те заведоха в големите води; източният вятър те разби сред моретата.

27 n  Твоето богатство и твоите стоки, всички твои складове, твоите корабници и твоите кърмилари, които ти запушваха пробойни и се разпореждаха с твоята търговия, всички твои ратници, каквито ти имаше, и всичкото множество народ у тебе в деня на твоето падане ще падне в сърцето на моретата.

28 От писъка на твоите кърмилари ще потреперят околностите.

29 И от корабите си ще слезнат всички гребци, корабници, всички кърмилари морски и ще излязат на земята;

30 o  с висок глас ще заридаят за тебе и горко ще застенат, като посипят с пепел главите си и валяйки се в прах;

31 p  ще острижат за тебе коса до голо, ще се опашат с вретища и с горчив плач ще заплачат за тебе от душевна скръб;

32 и в тъгата си ще подемат за тебе плачевна песен и тъй ще заридаят за тебе: „кой е като Тир, тъй разрушен посред моретата!

33 Когато дохождаха от моретата твоите стоки, ти насищаше много народи; с многото си богатство и с търговията си обогатяваше царете на земята.

34 А когато ти биде разбит от моретата във водната бездна, твоите стоки и всичко струпано у тебе потъна.

35 q  Всички обитатели на островите се вцепениха за тебе, и царете им трепнаха, лице измениха.

36 Търговците на другите народи подсвирнаха за тебе; ти стана за ужас, – и няма да те има навеки“.
Copyright information for BulOrth