Ezekiel 30

1И биде към мене слово Господне:

2 сине човешки! изречи пророчество и кажи: тъй казва Господ Бог: ридайте! о, ден злочест!

3 a  Защото близък е денят, да, близък е денят Господен, ден мрачен; часът на народите иде.

4 b  И ще тръгне меч против Египет, и ужас ще се разпространи в Етиопия, когато в Египет ще падат поразените, когато вземат богатството му, и основите му бъдат разрушени;

5 Етиопия, Ливия, Лидия, целият смесен народ и Хуб, и синовете на заветната земя заедно с тях ще паднат от меч.

6 c  Тъй казва Господ Бог: ще паднат подпорите на Египет, и ще падне гордостта на неговата мощ; от Мигдол до Сиена ще падат в него от меч, каза Господ Бог.

7 И той ще опустее сред опустошени земи, и градовете му ще бъдат сред опустошени градове.

8 d  И ще познаят, че Аз съм Господ, кога пратя огън върху Египет, и всичките му подпори бъдат сломени.

9 e  В оня ден ще тръгнат от Мене вестители с кораби, за да уплашат безгрижните етиопци, и ще се разпространи между тях ужас, както в деня на Египет; защото ето, той иде.

10 Тъй казва Господ Бог: на египетското многолюдство ще туря край чрез ръката на Навуходоносора, вавилонски цар.

11 f  Той и народът му с него, най-лют между народите, ще бъдат доведени за гибел на тая земя, и ще извадят мечовете си против Египет и ще изпълнят земята с убити.

12 g  Ще пресуша реките и ще предам земята в ръцете на злите и чрез ръката на другоземци ще опустоша земята и всичко, що я пълни. Аз, Господ, казах това.

13 h  Тъй казва Господ Бог: ще изтребя идолите и ще унищожа лъжливите богове в Мемфис, и от земята Египетска не ще има вече властник, и ще напратя страх на земята Египетска.

14 i  Ще опустоша Патрос, ще пратя огън върху Цоан и ще произведа съд над Но.

15 j  Ще излея яростта Си връз Син, египетска крепост, и ще изтребя многолюдието в Но.

16 Ще пратя огън върху Египет, ще потрепери Син, и Но ще бъде разрушен, и върху Мемфис ще нападнат врагове сред бял ден.

17 k  Младите люде на Он и на Бубаст ще паднат от меч, а останалите ще отидат в плен.

18 l  И в Тафнис ще се помрачи денят, кога там сломя ярема египетски, и ще се прекрати в него гордата му мощ. Облак ще го покрие, и дъщерите му в плен ще отидат

19 m  Тъй ще произведа съд над Египет, и ще познаят, че Аз съм Господ.

20 В единайсетата година, първия месец, на седмия ден от месеца, биде към мене слово Господне:

21 n  сине човешки! Аз вече сломих мишцата на фараона, египетски цар; и ето, тя още не е превързана, за да бъде излекувана, и не е обвита с лекарски превръзки, от които би получила сила – меч да държи.

22 Затова тъй казва Господ Бог: ето, Аз съм против фараона, египетски цар, и ще съкруша мишците му, здравата и сломената, тъй че мечът ще падне от ръцете му.

23 o  И ще разпилея египтяни между народите и ще ги развея по земите.

24 А мишците на вавилонския цар ще направя яки, ще му дам в ръка Моя меч, мишците пък на фараона ще съкруша, и той изранен ще стене силно пред него.

25 Ще укрепя мишците на вавилонския цар, а мишците на фараона ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм Господ Бог, когато дам меча Си в ръката на вавилонския цар, и той го простре върху земята Египетска.

26 Ще разпилея египтяни между народите и ще ги развея по земите, и те ще познаят, че Аз съм Господ.
Copyright information for BulOrth