Ezekiel 41

1П осле ме въведе в храма и измери стълбовете: шест лакти широки от едната страна и шест лакти широки от другата, колкото бе широка скинията.

2 Вратите – десет лакти широки, и отстрани на вратите – пет лакти от едната страна и пет лакти от другата; измери и дължината на храма – четирийсет лакти, а широчината – дванайсет лакти.

3 И влезе вътре, и измери стълбовете при вратите – два лакти, и вратите – шест лакти, а ширината на вратата – седем лакти.

4 a  И отмери в храма двайсет лакти надлъж и двайсет лакти нашир, и ми каза: това е Святая-святих.

5 И измери стената на храма – шест лакти, а ширината в стаите наоколо храма – по четири лакти.

6 Странични стаи имаше трийсет и три, стая до стая; те се вдават в стената, която е в храма около стените, тъй че са във връзка с нея, но до стената на самия храм не се допират.

7 b  И храмът повече и повече се разширяваше наоколо над страничните стаи, защото окръжността му се издигаше погоре и по-горе наоколо, и затова храмът беше много широк горе, и от долния кат се качваха на горния през средния.

8 И аз видях върха на Дома в цялата му окръжност; страничните стаи в основата имаха там мярка – цяла тръст, шест пълни лакти.

9 Ширината на стената на страничните стаи, които излизаха навън – пет лакти, и до страничните стаи на храма имаше свободно пространство.

10 И между стаите имаше разстояние – двайсет лакти около целия храм.

11 Вратите на страничните стаи извеждат на свободното пространство, едни врата – на северна страна, а други врата – на южна страна; а ширината на това свободно пространство бе пет лакти наоколо.

12 Зданието пред площада на западна страна (бе) широко седемдесет лакти; а стената на това здание – пет лакти широка наоколо, а дълга деветнайсет лакти.

13 И измери той храма – сто лакти дължина, и площада и пристройката, и стените му – също сто лакти дължина.

14 И ширината на храма отпред с площада от изток – пак сто лакти.

15 И измери дължината на зданието пред площада на задната му страна със страничните му стаи по едната и по другата страна – сто лакти, от вътрешността на храма и притворите на двора.

16 c  Вратните спонци, решетчестите прозорци и страничните стаи наоколо, във всичките три ката, срещу праговете бяха обковани с дърво от пода до прозорците; прозорците бяха затворени.

17 От горнището на вратата, както отвътре в храма, тъй и отвън, и по цялата стена наоколо, отвътре и отвън, имаше резбарски изображения,

18 d  бяха направени Херувими и палми: палма между два Херувима, и у всеки Херувим – две лица.

19 e  От едната страна към палмата имаше обърнато лице човешко, а от другата страна към палмата – лице лъвско; тъй беше направено наоколо в целия храм.

20 От пода до върха на вратата бяха направени Херувими и палми, също и по стената на храма.

21 В храма имаше четириъгълни вратни спонци, и светилището имаше същия изглед, както аз виждах.

22 f  Жертвеникът беше дървен – три лакти висок и два лакти дълъг; и ъглите му, и подножието му, и страните му – от дърво; и каза ми той: това е трапезата, която е пред Господа.

23 g  В храма и в светилището имаше по две врати,

24 и тия врати имаха по две крила; двете крила бяха подвижни: две у едната врата и две крила у другата;

25 на тях, на храмовите врата, бяха изработени Херувими и палми също такива, каквито бяха изработени по стените; а пред притвора отвън имаше дървен под.

26 h  И решетчести прозорци с палми от едната и от другата страна имаше по страните на притвора и на храмовите странични стаи, и по дървената обковка.
Copyright information for BulOrth