Ezekiel 43

1 a  И доведе ме при вратата, при ония врата, които гледат към изток.

2 b  И ето, славата на Бога Израилев идеше от изток, и гласът Му беше като шум от много води, и земята светна от славата Му.

3 c  Това видение беше същото, каквото аз видях попреди, също такова, каквото видях, когато идвах да известя гибелта на града; тия видения бяха подобни на виденията, каквито видях при река Ховар. И аз паднах ничком.

4 И славата на Господа влезе в храма през вратата, обърнати към изток.

5 d  И подигна ме духът и ме въведе във вътрешния двор, и ето, славата Господня бе изпълнила целия храм.

6 И аз чух някого си, който ми говореше от храма, а оня мъж стоеше до мене,

7 e  и каза ми: сине човешки! това е мястото на Моя престол и мястото на стъпките на Моите нозе, дето ще живея навеки сред Израилевите синове; и домът Израилев не ще вече да осквернява Моето свето име, ни те, ни царете им, с блудствуването си и с труповете на царете си по техните оброчища.

8 Те туряха прага си до Моя праг и спонците на вратите си до Моите спонци, тъй че една стена имаше между Мене и тях, и скверняха Моето свето име с гнусотиите си, които вършеха, и затова ги погубих в гнева Си.

9 А сега те ще отдалечат от Мене своето блудствуване и труповете на своите царе, и Аз ще живея сред тях навеки.

10 f  Ти, сине човешки, обади на дома Израилев за тоя храм, та да се засрамят от своите беззакония, и да му измерят мярката.

11 И ако те се засрамят от всичко това, що извършиха, покажи им вида на храма и разположението му, изходите му и входовете му, всичките му очертания и всичките му устави, всичките му образи и всичките му закони, и напиши пред очите им, та те да запазят всичките му очертания и всичките му устави и да постъпват според тях.

12 g  Ето закона на храма: навръх планината всичкото му пространство наоколо е Святая-святих; това е законът на храма.

13 h  И ето размерите на жертвеника в лакти, като се смята за лакът лакът и длан: основата лакът, ширината пак лакът, и поясът по всичките му краища една педя; и това е задната страна на жертвеника.

14 От основата, която е в земята, до долната издаднина – два лакти, а широк е той един лакът; от малката издаднина до голямата издаднина – четири лакти, а широк е един лакът.

15 Самият жертвеник е висок четири лакти; и от жертвеника се издигат нагоре четири рога.

16 Жертвеникът е дванайсет лакти дълъг и дванайсет широк; той е четириъгълен от всичките си четири страни.

17 i  А площадката му е четиринайсет лакти дълга и четиринайсет широка от всичките ѝ четири страни, и около нея поясът е половина лакът, а основата ѝ – лакът наоколо; стъпалата пък към него са от изток.

18 j  И каза ми той: сине човешки, тъй казва Господ Бог: ето наредбите за жертвеника в оня ден, когато бъде направен, за да се принасят върху него всесъжения и да ръсят върху него с кръв.

19 k  На свещениците от Левиево коляно, от племето на Садока, които се приближават до Мене, за да Ми служат, казва Господ Бог, дай юнец от чердата волове жертва за грях;

20 и вземи кръвта му, та поръси четирите му рога и четирите ъгли на площадката, и пояса наоколо, и тъй очисти го и го освети.

21 l  И вземи юнеца жертва за грях и го изгори на определеното място на Дома вън от светилището.

22 А на другия ден принеси жертва за грях от козето стадо козел без недостатък, и нека очистят жертвеника тъй, както (го) очистяха с юнеца.

23 Когато пък свършиш очистянето, доведи от чердата волове юнец без недостатък, и от овчето стадо – овен без недостатък;

24 и принеси ги пред лицето на Господа; и свещениците ще хвърлят върху тях сол и ще ги възнесат всесъжение Господу.

25 Седем дена принасяй жертва за грях по козел в ден; също нека принасят жертва по юнец от чердата волове и по овен от овчето стадо без недостатък.

26 m  Седем дена те трябва да очистват жертвеника и да го осветяват, и да пълнят ръцете си.

27 След като се свършат тия дни, в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог.
Copyright information for BulOrth