Ezekiel 7

1И биде към мене слово Господне:

2 a  и ти, сине човешки (кажи) : тъй казва Господ Бог: свършек на земята Израилева, – дойде свършекът върху четирите земни краища.

3 Ето, дойде свършек за тебе; и ще пратя върху тебе Своя гняв, и ще те съдя според твоите пътища, и ще стоваря върху ти всички твои гнусотии.

4 b  И Моето око не ще те пожали, и не ще се смиля, и ще ти отплатя според твоите пътища, и твоите гнусотии ще бъдат с тебе, и ще узнаете, че Аз съм Господ.

5 Тъй казва Господ Бог: беда единствена, ето иде бедата.

6 Свършек дойде, дойде свършек, дигна се против тебе; ето дойде,

7 дойде напаст до тебе, жителю на страната! иде време, приближава ден на смут, а не на весели викове по планини.

8 c  Ето, скоро ще излея върху тебе яростта Си и ще завърша над тебе Своя гняв, ще те съдя според твоите пътища и ще стоваря върху тебе всички твои гнусотии.

9 d  И окото Ми не ще те пожали, и не ще се смиля. Според твоите пътища ще ти отплатя, и твоите гнусотии ще бъдат с тебе; и ще узнаете, че Аз съм Господ, Който наказва.

10 e  Ето денят! ето дойде, настъпи напастта! жезълът покара, гордостта напъпи.

11 Силата въстава против жезъла на нечестието; нищо не ще остане от тях – ни от богатството им, ни от шума им, ни от разкоша им.

12 Дойде време, настъпи ден; купувачо, не се радвай, продавачо, не плачи, защото гневът е върху цялото им множество.

13 Защото, който е продал, не ще се върне при продаденото, макар да остане жив; защото пророческото видение за цялото им множество не ще се отмени, и никой с беззаконието си не ще закрепи живота си.

14 Тръбят с тръба, и всичко се готви, но никой не отива на война; защото Моят гняв е върху цялото им множество.

15 f  Вън от къщи – меч, а вкъщи – мор и глад. Който е на полето, от меч ще умре, а който е в града, него ще погълне глад и мор!

16 g  А оцелелите от тях ще избягат и ще бъдат в планините като долински гълъби; те всички ще стенат, всеки за своето беззаконие.

17 h  На всички ръцете ще отпаднат, и на всички коленете като вода ще затреперят.

18 i  Тогава те ще се опашат с вретище, и трепет ще ги обхване; и у всички по лицата ще бъде срам, и у всички по главите – плешивост.

19 j  Среброто си ще изхвърлят по улици, и златото не ще зачитат. Среброто им и златото им не ще бъде в сила да ги спаси в деня на Господнята ярост. Те не ще наситят с тях душите си и не ще напълнят утробите си, защото то биде повод за беззаконието им.

20 И в гиздавите си накити те се гордееха с него и правеха от него изображение на гнусните си истукани; затова ще го направя нечисто за тях

21 k  и ще го дам плячка в ръцете на чужденци и на беззаконници земни да го разграбят, и те ще го осквернят.

22 И ще отвърна от тях лицето Си, и ще осквернят Моето съкровено място; и ще влязат там грабители и ще го осквернят.

23 Готви верига, защото тая земя е пълна с кървави злодейства, и градът е пълен с насилия.

24 Аз ще доведа най-зли народи, и ще завладеят домовете им. И ще туря край на гордостта на силните, и ще бъдат осквернени светините им.

25 l  Иде гибел; ще търсят мир, и не ще намерят.

26 m  Беда ще дойде след беда, и вест след вест; и ще търсят у пророка видения, и не ще има учение у свещеници и съвет у старци.

27 n  Царят ще тъжи, и князът ще се облече в ужас, и у народа на страната ще треперят ръцете. Ще постъпя с тях според техните пътища, според техния съд ще ги съдя; и ще узнаят, че Аз съм Господ.
Copyright information for BulOrth