Galatians 3

1О, неразумни галатяни! Кой ви омая, та вече се не покорявате на истината вие, пред очите на които Иисус Христос бе изобразен така, като да бе разпнат помежду ви?

2 a  Това само искам да науча от вас: чрез дела по закона ли получихте Духа или чрез послушание на вярата?

3 b  Толкова ли сте неразумни? След като наченахте с дух, с плът ли сега свършвате?

4 Нима напразно толкова много претърпяхте? Да беше само напразно!

5 Тоя, прочее, Който ви дарува Духа и прави между вас чудеса, чрез дела по закона ли върши това, или чрез послушание на вярата?

6 c  Тъй, Авраам повярва на Бога, и това му се вмени за оправдание.

7 d  Знайте, прочее, че ония, които се облягат на вярата, са синове Авраамови.

8 e  И Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред благовести на Авраама: „в тебе ще бъдат благославяни всички народи“.

9 И тъй, ония, които се облягат на вярата, биват благословени заедно с верния Авраам,

10 f  а всички, които се облягат на дела по закона, се намират под проклятие. Защото е писано: „проклет е всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на закона“.

11 g  А че чрез закона никой не се оправдава пред Бога, това е явно, защото „праведният чрез вяра ще бъде жив“.

12 h  А законът не иска вяра; но говори: „който изпълни тия неща, той ще бъде жив чрез тях“.

13 i  Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва (защото писано е: „проклет е всеки, който виси на дърво“) ,

14 j  та благословението Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.

15 k  Братя, говоря по човешки: и човешко завещание, утвърдено вече, никой не разваля, нито допълня.

16 l  Но обещанията бидоха дадени на Авраама и на семето му. Не е казано: „и на семената“, като за мнозина, а като за едного: „и на семето ти“, което е Христос.

17 m  Аз пък казвам, че законът, който се яви след четиристотин и трийсет години, не отменя утвърдения по-преди от Бога завет за Христа, та обещанието да изгуби сила.

18 n  Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраама Бог го дарува по обещание.

19 o  Прочее, защо е даден законът? Той биде прибавен поради престъпленията, докле дойде семето, към което се отнася обещанието, и е предаден чрез Ангели, с ръка на посредник.

20 Но посредникът не бива посредник само на едного, а Бог е един.

21 И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Съвсем не! Защото, ако беше даден закон, който да можеше да животвори, то наистина оправданието щеше да бъде от закона;

22 p  но Писанието заключи всички под грях, та обещанието да се даде на вярващите чрез вяра в Иисуса Христа.

23 Преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие.

24 q  И тъй, законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра;

25 а след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател.

26 r  Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса;

27 s  всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте.

28 t  Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса.

29 u  Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обещание наследници.
Copyright information for BulOrth