Galatians 5

1 a  И тъй, стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго.

2 b  Ето аз, Павел, ви казвам: ако се обрязвате, Христос нищо няма да ви ползува.

3 Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни целия закон.

4 Вие, които искате, да се оправдавате със закона, отметнахте се от Христа, отпаднахте от благодатта,

5 c  а ние се надяваме и очакваме оправдание от вярата чрез Духа.

6 d  Защото в Христа Иисуса нито обрязването има сила, нито необрязването, но вярата, която действува чрез любов.

7 Вие отивахте добре: кой ви спря, да се не покорявате на истината?

8 Това придумване не е от Оногова, Който ви призовава.

9 e  Малко квас заквася цялото тесто.

10 Аз имам вяра у вас чрез Господа, че вие не ще мислите инак; а оня, който ви смущава, – който и да е той, – ще претърпи осъда.

11 f  А за какво още ме гонят, братя, ако аз и сега проповядвам обрязване? Тогава би се прекратила съблазънта от кръста.

12 О, да бяха отсечени ония, които ви размиряват!

13 g  Към свобода сте призвани вие, братя; само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един другиму.

14 h  Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно във: възлюби ближния си като себе си.

15 Ако пък един други се гризете и се ядете, пазете се да се не изтребите един други.

16 Аз казвам: живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта.

17 i  Защото плътта желае противното на духа, а духът – противното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали.

18 j  Ако се водите по дух, вие не сте под закон.

19 k  Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство,

20 идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси,

21 завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие.

22 l  А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,

23 кротост, въздържание. Против такива няма закон.

24 m  Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите.

25 Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме.

26 n  Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме.
Copyright information for BulOrth