Galatians 6

1 a  Б ратя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени.

2 b  Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов.

3 c  Защото, който счита себе си за нещо, бидейки нищо, той себе си мами.

4 Нека всеки изпитва делата си, и тогава ще има похвала само в себе си, а не пред другиго,

5 d  защото всеки ще понесе своето бреме.

6 e  Наставляваният със слово да дели всяко благо с оногова, който го наставлява.

7 f  Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне:

8 който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот.

9 g  Като правим добро, да се не обезсърчаваме, защото ще пожънем в свое време, без да се уморяваме.

10 И тъй, докле имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

11 Вижте, колко много ви написах с ръката си.

12 Тия, които искат да се нравят по плът, те ви принуждават да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за кръста Христов;

13 защото и ония, които се обрязват, сами не пазят закона, а искат вие да се обрязвате, за да се похвалят с вашата плът;

14 h  а мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света.

15 i  Защото в Христа Иисуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.

16 j  На ония, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост – тям и на Израиля Божий.

17 k  Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Иисуса.

18 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин.
Copyright information for BulOrth