Genesis 13

1 a  И дигна се Аврам от Египет, той и жена му, и всичко, що имаше, и Лот с него, към юг.

2 b  Аврам беше много богат с добитък, със сребро и със злато.

3 c  И продължи пътуванията си от юг до Ветил, до мястото, гдето по-преди беше шатрата му, – между Ветил и Гай,

4 d  до мястото на жертвеника, който бе там най-напред съградил; и там призова Аврам името Господне.

5 И Лот, който пътуваше с Аврама, също имаше дребен и едър добитък и шатри.

6 e  И земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можаха да живеят заедно.

7 f  И стана караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък; в оная земя живееха тогава хананейци и ферезейци.

8 g  И рече Аврам на Лота: не бива да има караница между мене и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднина;

9 не е ли цялата земя пред тебе? отдели се от мене: ако идеш ти наляво, аз – надясно, ако пък ти – надясно, аз – наляво.

10 h  Лот дигна очи и видя цялата околност Иорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като рая Божи, като Египетската земя;

11 и Лот си избра цялата Иорданска околност; и потегли Лот към изток. И тъй те се отделиха един от друг.

12 Аврам се настани в Ханаанската земя; а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом.

13 i  А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа.

14 И рече Господ на Аврама, след като Лот се отдели от него: дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад;

15 j  защото цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потомството ти довека;

16 k  и ще направя потомството ти като земния пясък: ако някой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство;

17 стани, изходи тая земя надлъж и нашир, защото Аз на тебе ще я дам (и на потомството ти завинаги) .

18 l  И вдигна Аврам шатрата си, и отиде да се засели в дъбравата Мамрѐ, що е в Хеврон; и там съгради жертвеник Господу.
Copyright information for BulOrth