Genesis 33

1П огледна Иаков и видя, и ето, Исав (брат му) иде, и с него четиристотин души. И раздели (Иаков) децата на Лия, Рахил и двете слугини.

2 И тури (двете) слугини с децата им напред, Лия с децата ѝ подир тях, а Рахил с Иосифа най-подир.

3 А сам тръгна пред тях и седем пъти се поклони доземи, приближавайки се до брата си.

4 И се затече Исав насреща му, прегърна го, хвърли се на шията му и го целува; и плакаха (двамата) .

5 И погледна (Исав) и видя жените и децата и рече: какви ти са тия? Иаков отговори: деца, които Бог подари на твоя слуга.

6 Тогава се приближиха слугините с децата си и се поклониха;

7 приближиха се Лия и децата ѝ и се поклониха; най-сетне приближиха се Иосиф и Рахил и се поклониха.

8 a  И попита Исав: за какво ти е това множество, което аз срещнах? Отговори Иаков: за да придобие (твоят слуга) благоволение пред очите на господаря си.

9 Исав рече: аз имам много, братко; нека твоето остане у тебе.

10 Иаков рече: не, ако аз съм придобил благоволение пред очите ти, приеми моя дар от ръцете ми; защото видях лицето ти, като да бе някой видял лицето Божие, и ти биде благосклонен към мен;

11 приеми даровете ми, които ти съм донесъл, защото Бог ме е надарил, и всичко имам. Придума го. И той ги взе

12 и рече: да се дигнем и потеглим; и аз ще вървя пред тебе.

13 Иаков му рече: господарят ми знае, че децата ми са нежни, а дребният и едрият ми добитък е доен: ако го караме усилено един само ден, то ще измре всичкият добитък;

14 нека господарят ми тръгне пред своя слуга, а аз ще вървя бавно, според както върви добитъкът пред мен, и според както вървят децата, и ще дойда при господаря си в Сеир.

15 Исав рече: ще оставя с тебе неколцина от човеците, които са при мене. Иаков отвърна: та защо? стига ми само да придобия благоволение пред очите на господаря си!

16 И се върна Исав в същия ден по пътя си в Сеир.

17 b  А Иаков потегли за Сокхот, дето си направи дом, и за добитъка си направи колиби. Затова нарече мястото с име Сокхот.

18 Иаков, като се върна от Месопотамия, пристигна благополучно в град Сихем, който е в Ханаанската земя, и се разположи пред града.

19 c  И купи част от нивата, дето разпъна шатрата си, от синовете на Емора, Сихемовия баща, за сто монети.

20 И съгради там жертвеник; и призова името на Господа, Бога Израилев.
Copyright information for BulOrth