Genesis 35

1 a  Б ог рече на Иакова: стани, та иди във Ветил и живей там; и съгради там жертвеник Богу, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава.

2 b  И рече Иаков на домашните си и на всички, които бяха с него: изхвърлете чуждите богове, които се намират у вас, очистете се и променете дрехите си;

3 да станем и отидем във Ветил; там ще съградя жертвеник на Бога, Който ме чу в деня на моята неволя, и беше с мене (и ме пази) в пътя, по който ходих.

4 c  И дадоха на Иакова всички чужди богове, които бяха в ръцете им, и обеците, що бяха на ушите им; и закопа ги Иаков под дъба, който беше близо до Сихем. (И ги остави неизвестни дори до днешен ден.)

5 d  Па тръгнаха (от Сихем) . Страх Божий нападна околните градове, и те не гониха Иакововите синове.

6 e  И дойде Иаков в Луз, който е в Ханаанската земя, сиреч във Ветил, сам той и всички човеци, които бяха с него,

7 f  и съгради там жертвеник, и нарече това място: Ел-Ветил; защото там му се бе явил Бог, когато той бягаше от лицето на брата си (Исава) .

8 g  И умря Девора, Ревекината кърмачка, и я погребаха по-долу от Ветил, под дъба, който Иаков и нарече плачи-дъб.

9 И яви се Бог на Иакова (в Луз) след връщането му от Месопотамия, и го благослови;

10 h  и му рече Бог: твоето име е Иаков; отсега обаче няма да се наричаш Иаков, а ще бъде името ти Израил. И нарече името му: Израил.

11 i  Каза му още Бог: Аз съм Бог Всемогъщий; плоди се и се множи; народ и много народи ще се народят от тебе, и царе от чреслата ти ще произлязат;

12 j  земята, която дадох на Авраама и Исаака, ще дам на тебе, и на потомството ти след тебе ще дам тая земя.

13 k  И възнесе се Бог от него, от мястото, дето му говори.

14 l  И въздигна Иаков паметник на мястото, дето му говори (Бог) , каменен паметник, и извърши върху него възлияние, изля върху него елей;

15 m  и нарече Иаков името на мястото, дето му говори Бог, Ветил.

16 И тръгнаха от Ветил. (И разпъна той шатрата си зад кула Гадер.) И когато оставаше още малко път до Ефрата, Рахил роди и при раждането много се мъчи.

17 n  А когато се тя мъчеше при раждането, бабата ѝ рече: не бой се, защото и това ти е син.

18 И когато береше душа, понеже умираше, нарече името му: Бенони. Но баща му го нарече: Вениамин.

19 o  И умря Рахил, и я погребаха на пътя за Ефрата, сиреч Витлеем.

20 p  Иаков въздигна над гроба ѝ паметник. Това е надгробният паметник Рахилин и до днес.

21 q  И тръгна (оттам) Израил и разпъна шатрата си зад кула Гадер.

22 r  Когато живееше Израил в оная страна, Рувим отиде и спа с Вала, наложницата на баща си (Иакова) . Израил чу (и прие това с огорчение) . А Иаков имаше дванайсет сина.

23 s  Синове от Лия: първенецът на Иакова Рувим, след него Симеон, Левий, Иуда, Исахар и Завулон.

24 t  Синове от Рахил: Иосиф и Вениамин.

25 u  Синове от Вала, Рахилина слугиня: Дан и Нефталим.

26 v  Синове от Зелфа, Лиина слугиня: Гад и Асир. Тия са синовете на Иакова, които му се родиха в Месопотамия.

27 w  И дойде Иаков при баща си Исаака (защото той беше още жив) в Мамре, в Кириат Арба, сиреч Хеврон (в Ханаанската земя) , дето бяха странствували Авраам и Исаак.

28 А дните на Исааковия (живот) бяха сто и осемдесет години.

29 x  И издъхна Исаак и умря, и се прибра при своя народ, бидейки стар и сит на живот. И го погребаха синовете му Исав и Иаков.
Copyright information for BulOrth