Genesis 4

1А дам позна Ева, жена си; и тя зачена ироди Каина, и рече: придобих човек от Господа.

2 Роди още и брата му Авеля. И Авел стана пастир на овци, а Каин беше земеделец.

3 След няколко време Каин принесе Господу дар от земните плодове;

4 a  и Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. И Господ погледна благосклонно на Авеля и надара му;

5 b  а на Каина и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи, и лицето му се помрачи.

6 c  И каза Господ (Бог) на Каина: защо се ти огорчи? и защо се помрачи лицето ти?

7 d  Ако правиш добро, не по дигаш ли лице? ако пък не правиш добро, то грехътстои при вратата; той те влече към себе си, но ти владей над него.

8 e  И рече Каин на брата си Авеля: (да идем на полето) . И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авеля и го уби.

9 f  И рече Господ (Бог) на Каина: где е брат ти Авел? Той отговори: не зная; нима съм пазач на брата си?

10 g  И рече (Господ) : какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към Мене;

11 и сега проклет да си от земята, която е отворила устата си да приеме братовата ти кръв от твоята ръка;

12 когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си; ти ще бъдеш изгнаники скитник по земята.

13 И рече Каин Господу (Богу) : наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе:

14 h  ето, Ти сега ме пропъждаш от лицето на земята, и аз ще се скрия от лицето Ти и ще бъда изгнаник и скитник по земята; и всеки, който ме срещне, ще ме убие.

15 И Господ (Бог) му каза: затова именно всекиму, който убие Каина, седмократно ще се отмъсти. Тогава Господ (Бог) тури на Каина знак, за да го не убие никой, който го срещне.

16 И отдалечи се Каин от лицето Господне и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

17 И позна Каин жена си, и тя зачена и роди Еноха. И съгради той град, и нарече града по името на сина си Енох.

18 На Еноха се роди Ирад (Гаидад) ; Ирад роди Мехиаеля (Малелеила) ; Мехиаел роди Матусала; Матусал роди Ламеха.

19 i  Ламех си взема две жени; името на едната беше Ада, а името на втората Цила (Села) .

20 Ада роди Иавала; той беше баща на скотовъдци, които живеят в шатри.

21 Брат му се казваше Иувал: той беше баща на всички, които свирят на гусли и пищялки.

22 Цила също роди Тувалкаина (Товела) , ковач на всякакви медни и железни сечива. А сестра на Тувалкаина беше Ноема.

23 И рече Ламех на жените си: Ада и Цила! чуйте гласа ми; жени Ламехови! послушайте думите ми: аз ще убия мъж, който би ме уязвил, и момче, което би ме наранило;

24 ако за Каина се отмъстява седмократно, то за Ламеха – седемдесет пъти по седем.

25 j  Адам пак позна жена си (Ева) , и тя роди син, и му даде име Сит; понеже (казваше тя,) Бог ми даде друго чедо, вместо Авеля, когото Каин уби.

26 На Сита тъй също се роди син, и той му даде име Енос; тогава наченаха да призовават името на Господа (Бога) .
Copyright information for BulOrth