Genesis 46

1 a  И тръгна Израил с всичко, що имаше, дойде във Вирсавия и принесе жертва на Бога на баща си Исаака.

2 И каза Бог на Израиля в нощно видение: Иакове, Иакове! Той рече: ето ме.

3 Бог рече: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да идеш в Египет, защото там ще произведа от тебе голям народ;

4 b  Аз ще отида с тебе в Египет, Аз и ще те изведа назад; Иосиф с ръката си ще ти затвори очите.

5 c  Иаков тръгна от Вирсавия; и синовете Израилеви качиха баща си Иакова, и децата си и жените си на колесниците, които фараонът бе пратил, за да го доведат.

6 d  И взеха добитъка си и имота си, който бяха спечелили в Ханаанската земя, и дойдоха в Египет, – Иаков и целият му род с него.

7 Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целия си род.

8 e  Ето имената на Израилевите синове, които дойдоха в Египет: Иаков и синовете му. Първороденият на Иакова Рувим.

9 Синове Рувимови: Ханох и Фалу, Хецрон и Харми.

10 f  Синове Симеонови: Иемуил и Иамин, Охад и Иахин, Цохар и Саул, син от хананейката.

11 g  Синове Левиеви: Гирсон, Каат и Мерари.

12 h  Синове Иудини: Ир и Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. Синове на Фареса бяха: Есром и Хамул.

13 i  Синове Исахарови: Тола и Фува, Иов и Шимрон.

14 j  Синове Завулонови: Серед, Елон и Иахлеил.

15 Тия са синове на Лия, които тя бе родила на Иакова в Месопотамия, заедно с дъщеря му Дина. Всички негови синове и дъщери бяха трийсет и трима души.

16 k  Синове Гадови: Цифион и Хаги, Шуни и Ецбон, Ери, Ароди и Арели.

17 l  Синове Асирови: Имна и Ишва, Ишви и Бриа, и сестра им Серах. Синове Бриеви: Хевер и Малхиил.

18 Тия са синове от Зелфа, която Лаван бе дал на дъщеря си Лия; тя роди на Иакова шестнайсет души.

19 Синове от Рахил, жена на Иакова: Иосиф и Вениамин.

20 m  А на Иосифа се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер.

21 n  Синове Вениаминови: Бела, Бехер и Ашбел; (синове на Бела бяха:) Гера и Нааман, Ехи и Рош, Мупим, Хупим и Ард.

22 Тия са синове от Рахил, които се родиха на Иакова, – всичко четиринайсет души.

23 o  Син Данов: Хушим.

24 p  Синове Нефталимови: Иахцеил и Гуни, Иецер и Шилем.

25 Тия са синове на Вала, която Лаван бе дал на дъщеря си Рахил; тя ги роди на Иакова – всичко седем души.

26 Всички, които дойдоха с Иакова в Египет и които бяха излезли от чреслата му, освен жените на Иакововите синове, бяха всичко шестдесет и шест души.

27 q  Иосифовите синове, които му се родиха в Египет, бяха двама души. Всички от Иакововия дом, дошли (с Иакова) в Египет, бяха седемдесет (и пет) души.

28 Той прати Иуда пред себе си при Иосифа, за да им посочи той пътя за в Гесем. И стигнаха в земя Гесем.

29 r  Тогава Иосиф впрегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израиля в Гесем и, щом го видя, хвърли се на шията му, и дълго плака на шията му.

30 s  И рече Израил на Иосифа: нека умра сега, след като видях лицето ти; защото ти си още жив.

31 t  И рече Иосиф на братята си и на бащината си челяд: ще отида да обадя на фараона и ще му кажа: братята ми и бащината ми челяд, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мене;

32 тия хора са пастири на овци, защото са скотовъдци; те са довели със себе си и дребния и едрия си добитък, и всичкия си имот.

33 Ако фараонът ви повика и попита: какво е вашето занятие?

34 u  вие кажете: ние, твои раби, сме скотовъдци от младини досега, и ние и бащите ни, – та да ви заселят в земя Гесем. Защото египтяните се гнусят от всеки овчар.
Copyright information for BulOrth