Genesis 6

1К огато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери,

2 a  тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше.

3 b  И рече Господ (Бог) : няма Моят Дух да бъде вечно занемарван от (тия) човеци, защото са плът; нека дните им бъдат сто и двайсет години.

4 В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци.

5 c  И видя Господ (Бог) , че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време;

6 d  и разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.

7 И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох.

8 А Ной намери благодат пред очите на Господа (Бога) .

9 e  Ето житието на Ноя: Ной беше човек праведен и непорочен в своя род; Ной ходеше по Бога.

10 Ной роди трима синове: Сим, Хам и Иафет.

11 Но земята се разтля пред лицето Божие, и напълни се земята със злодейства.

12 И погледна Господ Бог на земята, и ето, тя беше разтляна: понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята.

13 f  И рече (Господ) Бог на Ноя: краят на всяка плът дойде пред лицето Ми, защото земята се напълни със злодейства от тях; и ето, Аз ще ги изтребя от земята.

14 g  Направи си ковчег от гоферово дърво; направи преградки в ковчега и го засмоли отвътре и отвън със смола.

15 И го направи тъй: дължината на ковчега – триста лакти; ширината му петдесет лакти, а височината му – трийсет лакти.

16 И направи на ковчега прозорец и на един лакът го завърши отгоре, а вратата на ковчега тури отстрана; направи в него долен, среден и горен (кат) .

17 h  И ето, Аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа; всичко, що е на земята, ще се лиши от живот.

18 Но с тебе Аз ще сключа Моя завет, и в ковчега ще влезеш ти и с тебе – твоите синове, жена ти и жените на твоите синове.

19 i  Вкарай в ковчега тъй също (от всякакъв добитък и от всички гадове, и) от всички животни, и от всяка плът по две, за да останат с тебе живи; нека те бъдат от мъжки и женски пол.

20 От (всички) птици според рода им, и от (всякакъв) добитък според рода му, и от всички влечуги до земята според рода им, от всички по две ще влязат при тебе, за да останат живи (с тебе, от мъжки и женски пол) .

21 А ти си вземи всякаква храна, с каквато се хранят, и я събери при себе си; тя ще бъде храна за тебе и за тях.

22 j  И направи Ной всичко: както му заповяда (Господ) Бог, така и направи.
Copyright information for BulOrth