Genesis 7

1 a  И рече Господ (Бог) на Ноя: влез ти и цялата ти челяд в ковчега, защото тебе видях праведен пред Мене в тоя род;

2 и от всеки чист добитък вземи по седем, от мъжки и женски пол, а от нечистия добитък – по две, от мъжки и женски пол;

3 тъй също и от птиците небесни (чисти) по седем, от мъжки и женски пол, (и от всички нечисти птици по две, от мъжки и женски пол,) за да запазиш род за цялата земя;

4 защото след седем дена Аз ще изливам дъжд на земята четирийсет дена и четирийсет нощи; и ще изтребя от земното лице всички същества, които съм създал.

5 b  Ной направи всичко, що му Господ (Бог) заповяда.

6 А Ной беше на шестстотин години, когато стана водният потоп на земята.

7 c  И поради водата от потопа влезе в ковчега Ной и синовете му, и с него жена му и жените на синовете му.

8 И (от чистите птици и от нечистите птици, и) от чистия добитък и от нечистия добитък (и от зверовете) и от всички влечуги по земята

9 d  влязоха при Ноя в ковчега по две, от мъжки и женски пол, както (Господ) Бог бе заповядал на Ноя.

10 След седемте дена потопните води дойдоха на земята.

11 e  В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнайсетия ден (27) от месеца, в тоя ден се раззинаха всички извори на голямата бездна, и окната небесни се отвориха;

12 и валя дъжд на земята четирийсет дена и четирийсет нощи.

13 В същия тоя ден влезе в ковчега Ной, и Сим, Хам и Иафет, синове Ноеви, и жената Ноева, и трите жени на синовете му с тях.

14 Те, и всички зверове (земни) според рода им, и всякакъв добитък според рода му, и всички гадове, които се влекат по земята, според рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати,

15 влязоха в ковчега при Ноя по две (от мъжки и женски пол) от всяка плът, в която има жива душа;

16 f  и които влязоха (при Ноя в ковчега) , мъжки и женски пол от всяка плът влязоха, както му беше заповядал (Господ) Бог. И Господ (Бог) затвори след него (ковчега) .

17 И наводнението продължава на земята четирийсет дена (и четирийсет нощи) , и водата се умножи, подемна ковчега, и той се дигна над земята;

18 а водата се усилваше и твърде се умножаваше на земята, и ковчегът плуваше върху водата.

19 И водата се усили твърде много на земята, тъй че се покриха всички високи планини, каквито има под цялото небе:

20 водата възлезе петнайсет лакти над тях, и (всички високи) планини се покриха.

21 И се лиши от живот всяка плът, която се движи по земята: и птици, и добитък, и зверове, и всички гадове, които пълзят по земята, и всички човеци;

22 всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря.

23 g  Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето (на цялата) земя; от човек до скот, гадове и птици небесни – всичко биде изтребено от земята; остана само Ной, и каквото беше с него в ковчега.

24 А водата се издигаше над земята сто и петдесет дена.
Copyright information for BulOrth