Haggai 1

1 a  П рез втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агея към Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, и към Иисуса, син Иоседеов, велик иерей.

2 b  Тъй рече Господ Саваот: тоя народ казва: „не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен“.

3 И биде слово Господне чрез пророк Агея:

4 а за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато тоя Дом е запустял?

5 Затова сега тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху вашите пътища.

6 c  Вие сеете много, а събирате малко; ядете, но се не насищате; пиете, но се не напивате; обличате се, а се не стопляте; оня, който изработва заплата, изработва за пробита кесия.

7 Тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху пътищата си.

8 d  Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм; и Аз ще благоволя към него и ще се прославя, казва Господ.

9 Очаквате много, излиза малко, и каквото донесете вкъщи, това Аз ще развея. За какво? казва Господ Саваот: за Моя дом, който е запустял, когато пък вие тичате, всеки към къщата си.

10 e  Тъкмо поради това небето се затвори и ви не дава роса, и земята не дава произведенията си.

11 f  И Аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек и върху добитък и върху всеки ръчен труд.

12 g  И Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Иоседеков, и целият останал народ послушаха гласа на Господа, своя Бог, и думите на пророк Агея, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа.

13 h  Тогава Агей, вестител Господен, изпратен от Господа, рече към народа: „Аз съм с вас!“казва Господ.

14 И Господ възбуди духа на Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, духа на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей, и духа на целия остатък от народа, – и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа Саваота, своя Бог,

15 в двайсет и четвъртия ден на шестия месец, през втората година на цар Дария.
Copyright information for BulOrth