Hebrews 11

1 a  А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда.

2 Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.

3 b  Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото.

4 c  С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин; чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му; чрез нея, ако и да е умрял, още говори.

5 d  Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт; и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселянето си той получи свидетелство, че е угодил Богу.

6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят.

7 e  Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом; чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра.

8 f  С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива.

9 С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Иакова, сънаследници на същото обещание;

10 g  защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.

11 h  Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Оногова, Който се бе обещал.

12 i  И поради това от едного, и при това заматорел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето, и колкото е безбройният пясък на морския бряг.

13 j  Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята;

14 защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество.

15 И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат;

16 k  но сега желаят по-добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог: защото им приготви град.

17 l  С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаака; и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния си,

18 m  за когото му бе казано: „от Исаака потомство ще се назове с твое име“;

19 защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаака, поради което го и прие назад като предобраз на възкресението.

20 n  С вяра Исаак благослови Иакова и Исава за онова, що имаше да стане.

21 o  С вяра Иаков на умиране благослови всекиго от синовете на Иосифа и „се поклони на върха на жезъла му“.

22 p  С вяра Иосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си.

23 q  С вяра Моисей, след като се роди, три месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво, и се не уплашиха от царската заповед.

24 r  С вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря,

25 и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна, греховна наслада,

26 и охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища; защото имаше пред очи наградата.

27 s  С вяра той напусна Египет, без да се уплаши от царския гняв, защото утрая, като да виждаше Невидимия.

28 t  С вяра той извърши Пасха и поръсването с кръв, та изтребителят на първородните да се не докосва до тях.

29 u  С вяра евреите преминаха като по суша Червено море, което и египтяни се опитаха да преминат, но се издавиха.

30 v  Чрез вяра паднаха стените иерихонски, след като бяха заобиколени през седем дни.

31 w  С вяра блудницата Раав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите (и ги изпроводи по друг път) .

32 x  И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне, да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтая, за Давида и Самуила и за другите пророци,

33 y  които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове,

34 z  угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища,

35 aa  жени приеха умрелите си възкръснали; други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение;

36 ab  други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор,

37 ac  с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани; умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани

38 ad  (тия, за които светът не беше достоен) , скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти.

39 ae  И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното,

40 защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство.
Copyright information for BulOrth