Hebrews 13

1Б ратолюбието да пребъдва между вас;

2 a  страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на Ангели.

3 Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло.

4 b  Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло – чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.

5 c  Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате. Защото Сам Бог е казал: „няма да те оставя, нито ще те напусна“;

6 d  тъй че ние с дръзновение да казваме: „Господ ми е помощник, и няма да се побоя: какво ще ми стори човек?“

7 e  Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им.

8 f  Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки.

9 g  Не се увличайте от разни и чужди учения; защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония, които ги употребиха.

10 h  Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат ония, които служат на скинията.

11 i  Понеже телата на животните, чиято кръв за очистяне греховете първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана,

12 j  затова и Иисус, за да освети човеците с кръвта Си, пострада вън от градските порти.

13 k  И тъй, нека излизаме при Него отвън стана, носейки поруганието Му;

14 l  защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим.

15 m  Прочее, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят името Му.

16 n  А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.

17 o  Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души, – та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже туй не е полезно за вас.

18 p  Молете се за нас; защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре.

19 Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро.

20 q  А Бог на мира, Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овците – Господа нашего Иисуса (Христа) ,

21 r  нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас, каквото Му е благоугодно, чрез Христа Иисуса; Нему слава вовеки веков! Амин.

22 Моля ви, братя, приемете търпеливо това увещателно слово: накратко и ви писах.

23 Знайте, че брат Тимотей е пуснат, с него (ако той скоро дойде) ще ви видя.

24 Поздравете всички ваши наставници и всички светии. Поздравяват ви тия, които са от Италия.

25 Благодатта да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulOrth