Hebrews 7

1 a  З ащото тоя Мелхиседек – цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови,

2 комуто Авраам отдели и десятък от всичко и който по значение на името си първом е цар на правда, а после и цар на Салим, сиреч, цар на мир,

3 без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот и, по такъв начин, е уподобен на Сина Божий, – пребъдва завинаги свещеник.

4 Виждате, колко е велик оня, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка.

5 b  Ония от Левиевите синове, които приемат свещенство, имат заповед, да взимат по закона десятък от народа, сиреч от братята си, макар и тия да са произлезли от Авраамовите чресла.

6 c  Но той, без да произлиза от техния род, взе десятък от Авраама и благослови оногова, който имаше обещанията.

7 Безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия.

8 Тук смъртни човеци вземат десятъци, а там – оня, за когото има свидетелство, че е жив.

9 И, тъй да кажа, сам Левий, който взема десятъци, даде десятък чрез Авраама:

10 защото беше още в чреслата на баща си, когато го посреща Мелхиседек.

11 d  И тъй, ако съвършенство се достигаше чрез левитското свещенство (защото въз основа на него народът получи закон) , каква още нужда, да се въздига друг свещеник по чина Мелхиседеков, и да се не нарича по чина Ааронов?

12 Защото, промени ли се свещенството, става нужда да се промени и законът.

13 А Оня, за Когото се казва това, принадлежеше към друго коляно, от което никой не бе се приближавал до жертвеника;

14 e  защото явно е, че Господ наш възсия от Иуда, а за свещенство в неговото коляно Моисей нищо не е казал.

15 И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседека се въздига друг Свещеник,

16 Който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот.

17 f  Защото свидетелствува се: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков“.

18 g  А пък отменяване на предишна заповед става поради нейната слабост и безполезност,

19 h  защото законът не докара нищо до съвършенство; а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.

20 И доколкото това ставаше не без клетва

21 i  (защото ония бяха станали свещеници без клетва, а Тоя – с клетва, чрез Оногова, Който Му казва: „кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков“) ,

22 j  дотолкова на по-добър завет поръчител стана Иисус.

23 Ония станаха един след друг много свещеници, защото смъртта не им даваше да пребъдват;

24 а Тоя, понеже Сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към другиго.

25 k  Затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за тях.

26 l  Защото такъв Първосвещеник ни и трябваше: свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата,

27 m  Който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за Своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе Сам в жертва.

28 n  Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а клетвеното след закона слово постави Сина, Който е навеки съвършен.
Copyright information for BulOrth