Hosea 10

1 a  И зраил е клонеста лоза, умножава плода си; колкото повече той има плод, толкова повече умножава жертвениците; колкото по-добра е земята му, толкова повече те украсяват кумирите.

2 Раздели се сърцето им, затова и ще бъдат наказани: Той ще разруши техните жертвеници, ще разбие кумирите им.

3 Сега те казват: „нямаме цар, понеже се не побояхме от Господа! а царят, – какво ще ни стори той?“

4 b  Говорят празни думи, кълнат се лъжливо, сключват съюзи; затова ще се яви съд над тях, както отровна трева по браздите на нива.

5 c  За телеца на Бет-Авен ще затреперят жителите на Самария; ще се разплаче за него народът му, и жреците му, които се радваха за него, ще плачат за славата му, защото тя ще побегне от него.

6 d  И сам той ще бъде занесен в Асирия – в дар на цар Иарева; посрамен ще бъде Ефрем, и ще се посрами Израил от своя заговор.

7 e  Ще изчезне в Самария царят ѝ – като пяна върху водна повърхност.

8 f  И ще бъдат изтребени оброчищата на Авен – грехът на Израиля; с тръни и бодили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините: „покрийте ни“, и на хълмовете: „паднете върху ни!“

9 g  Повече, отколкото в дните на Гива, си грешил, Израилю; там те устояха; войната в Гаваон против синовете на нечестието ги не постигна.

10 По Мое желание ще ги накажа; ще се съберат против тях народите, и те ще бъдат свързани за двойното им престъпление.

11 h  Ефрем е обучена телица, навикнала да вършее, и Аз Сам ще туря хомота на тлъстата му шия; Ефрема ще яздат, Иуда ще оре, Иаков ще брани.

12 i  Сейте си в правда – и ще пожънете милост; разоравайте си целина, защото време е да потърсите Господа, та Той, кога дойде, да ви одъжди с правда.

13 j  Отгледвахте нечестие – жънете беззаконие, ядете плода на лъжата, защото ти се надяваше на своя път, на многото си ратници.

14 k  И ще се появи смут в твоя народ, и всички твои твърдини ще бъдат разрушени, както Салман разруши Бет-Арбел в деня на битката: майка биде убита с децата.

15 Ето какво ще ви стори Ветил заради крайното ви нечестие.
Copyright information for BulOrth