Hosea 11

1 a  П ризори ще загине царят Израилев! Когато Израил беше млад, Аз го обичах и от Египет извиках Сина Си.

2 Викаха ги, а те отбягваха от лицето им; принасяха жертва на Вааловци и кадяха на истукани.

3 b  Аз Сам учих Ефрема да ходи, носих го на ръцете Си, а те не съзнаваха, че ги лекувам.

4 Влечах ги с човешки връзки, с връзки на любов, Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна подлагах.

5 Няма да се върне той в Египет; но Асур – той ще му бъде цар, защото те не поискаха да се обърнат към Мене.

6 И ще падне меч върху града му, ще унищожи неговите защитници и ще ги погълне за техните замисли.

7 Народът Ми упорствува в отцепването си от Мене, и макар да го призовават към възвишено, той се не издига единодушно.

8 c  Как ще постъпя с тебе, Ефреме? Как ще те предам, Израилю? Ще постъпя ли с тебе, както с Адама? Ще ти сторя ли, каквото и на Севоим? Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост!

9 d  Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрема, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе е Светият; Аз няма да вляза в града.

10 e  Подир Господа те ще тръгнат. Като лъв Той ще издаде гласа Си, ще издаде гласа Си – и ще побързат към Него синовете от запад,

11 f  ще полетят от Египет като птици, и от земята Асирийска – като гълъби, и ще ги поселя в домовете им, казва Господ.

12 g  Окръжил Ме е Ефрем с лъжа, и домът Израилев – с лукавство; Иуда се държеше още о Бога и верен беше със светиите.
Copyright information for BulOrth