Hosea 12

1 a  Е фрем пасе вятър и тича подир източния вятър, всеки ден умножава лъжа и разорение, сключват те съюз с Асур, и в Египет се отпраща дървено масло.

2 b  Но и с Иуда Господ има съд, – и Той ще споходи Иакова по пътищата му, и ще му въздаде по делата му.

3 c  Още в майчината си утроба той спъваше брата си, а като порасна, бори се с Бога.

4 Той се бори с Ангела – и надделя; плака и Го моли; във Ветил Той ни намери и там говори с нас.

5 d  А Господ е Бог Саваот; Иехова е името Му.

6 Обърни се и ти към твоя Бог; спазвай милост и съд и уповавай се всякога на твоя Бог.

7 Хананеец с неверни къпони в ръка обича да онеправдава;

8 e  и Ефрем казва: „обаче аз разбогатях; натрупах си имоти, макар че във всичките ми трудове няма да намерят нищо незаконно, което да бъде грях“.

9 f  Пък Аз, Господ, Бог твой, от самата земя Египетска, пак ще те поселя в сенници, както в дните на празника.

10 g  Аз говорих към пророците и умножавах виденията и чрез пророците употребявах притчи.

11 h  Ако Галаад стана Авен, то и те станаха суетни, в Галгал колеха за жертва телци, и жертвениците им стояха като купища камъни по бразди на нива.

12 i  Избяга Иаков на нивите сирийски, и служи Израил за жена и за жена овци пази.

13 j  Чрез пророк изведе Господ Израиля из Египет и чрез пророк го Той пази.

14 Силно разсърди Ефрем Господа, и затова кръвта му Господ ще остави върху него и поруганието му ще обърне върху него.
Copyright information for BulOrth