Hosea 14

1 a  О пустошена ще бъде Самария, защото въстана срещу своя Бог: от меч ще паднат те, младенците им ще бъдат о камък разбити, и непразните им жени ще бъдат разсечени.

2 b  Обърни се, Израилю, към Господа, твоя Бог; защото ти падна поради нечестието си.

3 c  Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа; речете Му: „отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от устата си.

4 d  Асур няма вече да ни спасява; няма да се качваме на кон и няма вече да казва ме към изделието на нашите ръце: о, богове наши; защото у Тебе има милосърдие към сираци“.

5 Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение; защото гневът Ми се отвърна от тях.

6 e  Аз ще бъда роса за Израиля; той ще цъфне като крин, и ще разпусне корените си, както Ливан.

7 f  Ще се разширят клоните му, и хубостта му ще бъде като на маслина, и благоуханието от него като от ливан.

8 Ще се върнат ония, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие – и ще цъфнат като лоза, ще бъдат славни като вино ливанско.

9 „Каква работа имам още с идолите?“ще рече Ефрем. – Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него; Аз ще бъда като зелен кипарис: от Мене ще ти бъдат плодовете.

10 g  Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? защото прави са пътищата Господни, и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях.
Copyright information for BulOrth