Hosea 4

1 a  Ч уйте словото Господне, синове Израилеви; защото Господ има съд с жителите на тая земя, понеже няма нито истина, нито милосърдие, нито богопознание на земята.

2 Клетва и измама, убийство, кражба и прелюбодейство твърде много се разпространиха, и кръвнина върви след кръвнина.

3 b  Затова ще се разплаче тая земя, и ще изнемощеят всички, които живеят на нея, с полските зверове и небесните птици; дори и морските риби ще загинат.

4 c  Но никой да не спори, никой да не изобличава другиго; и твоят народ е като ония, които спорят със свещеника.

5 Ти ще паднеш денем; с тебе и пророкът ще падне нощем, и Аз ще погубя майка ти.

6 d  Изтребен ще бъде Моят народ, защото му знание не достига: понеже ти отхвърли знанието, и Аз ще те отхвърля от свещенодействие пред Мене; и понеже ти забрави закона на твоя Бог, и Аз ще забравя децата ти.

7 Колкото повече те се умножават, толкова повече грешат против Мене; славата им ще обърна в безславие.

8 e  Те се хранят от греховете на Моя народ, и към неговото беззаконие се стреми душата им.

9 f  И каквото стане с народа, това ще стане и със свещеника; ще го накажа според пътищата му и ще му въздам според делата му.

10 g  Ще ядат – и няма да се наситят; ще блудствуват – и няма да се размножат, защото престанаха да служат на Господа.

11 h  Блудство, вино и питиета завладяха сърцата им.

12 Моят народ пита дървото си, и неговият жезъл му дава отговор; защото духът на блудството ги е въвел в заблуда, и, блудствувайки, отстъпиха от своя Бог.

13 i  Повръх планини принасят жертви и по ридове кадят под дъб, топола и теревинт, защото им е хубава сянката; затова дъщерите ви блудствуват, и снахите ви прелюбодействуват.

14 Аз ще оставя да наказвам дъщерите ви, кога блудствуват, и снахите ви, кога прелюбодействуват, защото вие сами сте откъм блудниците и с любодейци принасяте жертви, а невежият народ гине.

15 j  Ако ти, Израилю, блудствуваш, поне Иуда да не грешеше; и не отивайте в Галгал и не възлизайте на Бет-Авен и не се кълнете: жив е Господ!

16 Защото като упорита телица упорствува Израил; затова Господ ще ги пасе ли сега като агнета на широко пасбище?

17 Привързал се към идолите Ефрем; остави го!

18 Отвратително е пиянството им, съвсем са се предали на блудство; князете им обичат, що е срамотно.

19 k  Ще ги обхване вятърът с крилата си, и ще се засрамят от жертвите си.
Copyright information for BulOrth