Hosea 5

1 a  Ч уйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев, и приклони ухо, доме царев; защото ще има съд за вас, понеже бяхте примка в Масифа и изопната мрежа на Тавор.

2 Дълбоко потънаха те в разпътство, но Аз ще накажа всички тях.

3 b  Ефрема Аз познавам, и Израил не е скрит от Мене; защото ти блудствуваш, Ефреме, и Израил се оскверни.

4 c  Делата им не ги оставят да се обърнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре в тях, и Господа те не познаха.

5 d  И гордостта на Израиля е унизена в очите им; и Израил и Ефрем ще паднат поради нечестието си; ще падне и Иуда с тях.

6 e  Със своите овни и с воловете си ще тръгнат да търсят Господа и няма да Го намерят: Той се оттегли от тях.

7 f  Те изневериха Господу, защото родиха чужди деца; сега новият месец ще ги погълне с имотите им.

8 g  Затръбете с рог в Гива, с тръба в Рама; провиквайте се в Бет-Авен: след тебе, Вениамине!

9 Ефрем ще стане пустиня в деня на наказанието; Аз възвестих това между колената Израилеви.

10 h  Вождовете Иудини станаха като ония, които преместят межди: ще излея като вода върху тях Моя гняв.

11 Угнетен е Ефрем, поразен е чрез съд, защото пожела да върви подир суетното.

12 И ще бъда като молец за Ефрема и като червей за дома Иудин.

13 i  И видя Ефрем болестта си, и Иуда – раната си; и тръгна Ефрем за Асур и прати при цар Иарева; но той не ще може да ви изцери, и няма да ви излекува от раната.

14 j  Защото Аз съм като лъв за Ефрема и като лъвче за дома Иудин; Аз, Аз ще разкъсам и ще замина; ще отнеса – и никой няма да спаси.

15 Ще тръгна, ще се върна в Моето място, докле те не се признаят за виновни и не потърсят лицето Ми.
Copyright information for BulOrth