Hosea 8

1 a  Т урни тръбата на уста си! Неприятелят като орел ще налети върху дома Господен, задето те нарушиха завета Ми и престъпиха закона Ми.

2 Към Мене ще викат: „Боже мой! Ние Те познахме, ние сме Израил“.

3 b  Отхвърли Израил доброто; враг ще го преследва.

4 c  Поставяха си сами царе, без Мене; туряха си князе, но без Мое знание; от среброто си и златото си направиха идоли: оттам е гибелта.

5 d  Остави те телецът ти, Самарийо! Разпали се гневът Ми против тях; докога не ще могат се очисти?

6 e  Защото и той е дело на Израиля. Художник го е направил, и затова той не е бог; на късове ще стане самарийският телец!

7 Понеже те сееха вятър, буря ще пожънат; жито на корен той не ще има, зърното няма да даде брашно, ако пък и даде, чужди ще го погълнат.

8 f  Погълнат е Израил; сега те ще бъдат между народите като негоден съсъд.

9 g  Те отидоха при Асур като див осел, който се скита самотен; Ефрем придобиваше разположение към себе си чрез подаръци.

10 h  Ако и да пращаха дарове на народите, Аз скоро ще ги събера, и те ще почнат да страдат от времето на царя на князете;

11 i  защото Ефрем насъзида много жертвеници за грях, – за грях му и послужиха тия жертвеници.

12 j  Аз му написах важните Мои закони, но той ги счете за чужди,

13 k  В жертвените приноси към Мене те принасят месо и го ядат; Господу те са неугодни; сега Той ще си спомни тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им: те ще се върнат в Египет.

14 l  Забрави Израил Създателя си и съзида капища, и Иуда насъгради много укрепени градове; но Аз ще пратя огън върху градовете му – и той ще погълне дворците му.
Copyright information for BulOrth