Hosea 9

1 a  Н е се радвай, Израилю, до възторг, както другите народи, защото ти блудствуваш, след като отстъпи от твоя Бог: обичаш блудодейни дарове по всички гумна.

2 b  Гумно и лин няма да ги хранят, и надеждата на лозов сок ще ги излъже.

3 c  Няма да живеят те на земята Господня: Ефрем ще се върне в Египет, и в Асирия ще ядат нечисто.

4 d  Няма да правят възлияния Господу от вино, и неугодни ще Му бъдат жертвите им; те ще бъдат за тях като хляб за жалейка: всички, които го ядат, ще се осквернят, защото техният хляб е за душите им, а в дома Господен той няма да влезе.

5 Какво ще правите в деня на тържеството и в деня на празника Господен?

6 e  Защото ето, те ще си отидат поради опустошението; Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; сребърните им драгоценности коприва ще заглуши; бодил ще има в шатрите им.

7 f  Дойдоха дни на посещение, дойдоха дни за отплата. Нека узнае Израил, че глупав е предсказвачът, безумен е оня, който се издава за вдъхновен, поради многото ти беззакония и голямата враждебност!

8 g  Ефрем е страж до моя Бог; пророкът е мрежа на птицеловци по всичките му пътища; съблазън има в дома на неговия Бог.

9 h  Дълбоко паднаха те, развратиха се, както в дните на Гива; Той ще си спомни тяхното нечестие, ще ги накаже за греховете им.

10 i  Като грозде в пустиня Аз намерих Израиля; като пръв плод на смоковница, в първото ѝ време, видях Аз бащите ви, но те отидоха при Ваал-Фегора и се предадоха на срамотии, и сами станаха мръсни като ония, които бяха обикнали.

11 j  От Ефремовци като птица ще отлети славата (на детородието) : ни раждане, ни бременност, нито зачеване (ще има) .

12 k  А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема; защото горко им, когато се отдръпна от тях!

13 Ефрем, както го видях Аз до Тир, е насаден на хубава местност; обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец.

14 l  Дай им, Господи... какво ще им дадеш? Дай им утроба, която да не ражда, и – сухи ненки.

15 m  Всичкото им зло е в Галгал: там ги Аз намразих за лошите им дела; ще ги изгоня от Моя дом, няма вече да ги обичам; всичките им князе са отстъпници.

16 Поразен е Ефрем; изсъхна коренът им – няма да принасят плод; ако пък и раждат, Аз ще умъртвя желания плод на утробата им.

17 n  Ще ги отхвърли моят Бог, защото те Го не послушаха, и ще бъдат скитници между народите.
Copyright information for BulOrth