Isaiah 10

1 a  Г орко на ония, които създават несправедливи закони и пишат жестоки решения,

2 b  за да отстранят сиромасите от правосъдие и ограбят правата на слабите между Моя народ, за да направят вдовиците своя плячка и ограбят сираците.

3 c  И какво ще правите вие в деня на посещението, кога гибелта дойде отдалеч? Към кого ще прибегнете за помощ? и де ще оставите богатството си?

4 d  Без Мене те ще се превият между окованите и ще паднат между убитите. При всичко това не ще се отвърне гневът Му, и ръката Му е още простряна.

5 e  О, Асуре, жезъл на Моя гняв и бич на Моето негодуване!

6 f  Ще го пратя против нечестив народ и против народа на Моя гняв, ще му дам повеля грабеж да граби и плен да плени и да го тъпче като улична кал.

7 g  Но той не така ще разсъди, и сърцето му не тъй ще помисли: нему на сърце ще бъде – да разори и изтреби много народи.

8 h  Защото той ще каже: не са ли всички царе мои князе?

9 i  Халне не е ли, каквото и Кархемис? Емат не е ли, каквото и Арпад? Самария не е ли, каквото и Дамаск?

10 Понеже ръката ми завладя идолските царства, в които кумирите бяха повече, нежели в Иерусалим и Самария, –

11 то не ще ли направя същото с Иерусалим и с неговите изваяния, каквото направих със Самария и с нейните идоли?

12 j  И тогава, кога Господ извърши всичкото Си дело на планина Сион и в Иерусалим, ще каже: ще погледна плода от горделивото сърце на царя асирийски и пустославието на високо дигнатите му очи.

13 k  Той казва: със силата на моята ръка и с моята мъдрост извърших това, защото съм умен: разместям границите на народите, разграбвам съкровищата им и свалям от престоли като исполин,

14 и ръката ми ограби богатството на народите като гнезда; и както вземат оставените в тях яйца, тъй заграбих аз цялата земя, и никой с крило не шавна, ни уста отвори, нито писна.

15 Големее ли се брадвата пред оногова, който с нея сече? Гордее ли се трионът пред оногова, който го движи? Като че тояга въстава против оногова, който я дига! Като че пръчка се вдига против оногова, който не е дърво!

16 l  Затова Господ, Господ Саваот, ще прати немощ на неговите здравеняци и между първенците му ще разпали пламък, като пламък от огън.

17 Светлината на Израиля ще бъде огън, и неговият Светия – пламък, който ще изгори и пояде тръните му и бодилите му в един ден;

18 m  и ще изтреби славната му гора и градината му, от душа до плът, и той ще бъде като немощен, който умира.

19 n  И останалите дървета от гората му ще бъдат толкова малобройни, че едно дете ще може да им направи опис.

20 o  И ето, в него ден Израилевият остатък и спасилите се от дома на Иакова не ще се вече осланят на оногова, който ги порази, но чистосърдечно ще възложат упование на Господа, Светия Израилев.

21 p  Остатъкът ще се обърне, остатъкът на Иакова ще се обърне към Бога Силни.

22 q  Защото, макар твоят народ, Израилю, и да е колкото морския пясък, само остатъкът му ще се обърне; решението за изтребление е преизпълнено с правда;

23 r  защото решеното изтребление ще извърши Господ, Господ Саваот, по цялата земя.

24 s  Поради това тъй казва Господ, Господ Саваот: народе Мой, който живееш на Сион! Не бой се от Асура. Той ще те порази с жезъл и ще дигне пръчката си върху тебе, както Египет.

25 t  Още малко, твърде малко, – и Моят гняв ще премине, и яростта Ми ще се обърне да ги изтреби.

26 u  И ще дигне Господ Саваот бич върху него, както кога порази Мадиам при скала Орив, или както простря жезъл върху морето, и ще го дигне, както върху Египет.

27 И в него ден ще се снеме от твоите рамене товарът му, и яремът му, от твоята шия, и яремът ще се сломи от тлъстина.

28 v  Той отива против Аиат, преминава Мигрон, трупа храните си в Михмас.

29 w  Те минават теснини; в Гева нощуват; Рама се тресе; Гива Саулова се разбяга.

30 x  Викай с глас, дъще Галимова; нека те чуе Лаис, бедний Анатоте!

31 Мадмена се разбяга, жителите на Гевим бързат да бягат.

32 Още един ден ще престои той в Нов; с ръка си заплашва планина Сион, Иерусалимския хълм.

33 y  Ето, Господ, Господ Саваот, със страшна сила ще откъсне клоните на дърветата, – и които се с ръст големеят, ще бъдат отсечени, високите – наземи съборени.

34 z  И горския гъстак Той ще изсече с желязо, – и Ливан ще падне от Всемогъщия.
Copyright information for BulOrth