Isaiah 12

1И в оня ден ще кажеш: ще Те славя, Господи! Ти ми беше гневен, но отвърна гнева Си и ме утеши.

2 a  Ето, Бог е моето спасение; Нему се уповавам и се не боя; защото Господ е моя сила, и Господ е мое пение; и Той ми биде за спасение.

3 b  Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението,

4 c  и ще кажете в него ден: славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико;

5 d  пейте Господу, защото Той е направил нещо велико – нека знаят това по цяла земя.

6 e  Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев.
Copyright information for BulOrth