Isaiah 13

1 a  П ророчество за Вавилон, което изрече Исаия, син Амосов.

2 b  Дигнете знаме на гола планина, издигнете глас, махнете им с ръка, да навлязат през княжеските порти.

3 c  Аз дадох повеля на Моите избраници и призовах да изпълнят гнева Ми Моите юнаци, които тържествуват във величието Ми.

4 Голям шум е по планините, като че от многолюден народ, бунтовен шум на царства и народи, събрани заедно: Господ Саваот преглежда готовата за бой войска.

5 Идат от далечна страна, открай небе, Господ и оръдията на Неговия гняв, за да съкрушат цяла земя.

6 d  Ридайте, защото денят Господен е близък, – иде като разрушителна сила от Всемогъщия.

7 Затова ръцете у всички отпаднаха, и сърцето на всеки човек се стопи.

8 e  Те се ужасиха, гърчове и болки ги хванаха; мъчат се като родилка, смаяни се гледат един други, лицата им пламнаха.

9 f  Ето, денят Господен иде лют, с гняв и пламнала ярост, за да обърне земята в пустиня и да изтреби от нея грешниците ѝ.

10 g  Звездите небесни и светилата не дават от себе си светлина; слънцето се помрачава при изгрева си, и месечината не сияе със светлината си.

11 Аз ще накажа света за злото, и нечестивците – за техните беззакония; ще премахна високоумието на горделивите и ще унижа надутостта на притеснителите;

12 ще направя тъй, че людете ще бъдат по-скъпи от чисто злато, и мъжете – по-скъпи от офирско злато.

13 Затова ще потреса небето, и земята ще се мръдне от мястото си поради яростта на Господа Саваота, в деня на пламналия Му гняв.

14 h  Тогава всякой като подгонена сърна и като напуснати овци ще се обърне към народа си, и всякой ще побегне в земята си.

15 Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч.

16 i  И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени.

17 j  Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато.

18 Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.

19 k  И Вавилон, красота на царствата, гордост на халдейци, ще бъде съборен от Бога, както Содом и Гомора,

20 не ще се засели никога, и в него не ще има жители от рода в род; няма арабец да разпъне шатрата си, и овчари със стада там не ще пладнуват.

21 l  Но в него ще обитават зверове пустинни, и къщите ще се напълнят с бухали; камилоптици ще се заселят там, и песоглавци ще подскачат.

22 Чакали ще вият в чертозите им, и хиени – в увеселителните домове.
Copyright information for BulOrth