Isaiah 19

1 a  П ророчество за Египет. – Ето, Господ ще седне на лек облак и ще дойде в Египет. И пред лицето Му ще потреперят идолите египетски, и сърцето на Египет ще се стопи в него.

2 b  Ще въоръжа египтяни против египтяни, – и ще се бият брат против брата и приятел против приятеля, град с град, царство с царство.

3 c  И духът на Египет ще изнемогне в него, и ще разруша кроежите му, – и ще прибягнат те към идоли и магьосници, към извиквачи на мъртъвци и към гадатели.

4 И ще предам египтяни в ръцете на жесток владетел, и свиреп цар ще владее над тях – казва Господ, Господ Саваот.

5 d  И водите в морето ще изчезнат, и реката ще пресекне и изсъхне;

6 и реките ще спаднат, и каналите египетски ще станат маловодни и ще изсъхнат; рогоз и тръстика ще завяхнат.

7 Нивите край реката, по бреговете на реката, и всичко посеяно край реката, ще засъхне, ще бъде развеяно и ще изчезне.

8 И ще заплачат рибари, и ще ревнат всички, които хвърлят въдица в реката, и които поставят мрежа във водата, ще се отчаят;

9 и ще се смутят ония, които обработват лен и които тъкат бели платна;

10 и мрежите ще бъдат скъсани, и всички, които държат рибници за жива риба, духом ще отпаднат.

11 e  Да! обезумяха князете цоански; съветът на мъдрите фараонови съветници стана безсмислен. Как ще кажете фараону: аз съм син на мъдреците, син на древните царе?

12 Де са те? де са твоите мъдреци? нека те сега ти кажат; нека узнаят, какво Господ Саваот е определил за Египет.

13 f  Обезумяха князете цоански; измамиха се князете мемфиски, и свърнаха Египет от пътя главатарите на неговите племена.

14 g  Господ проводи в него шеметен дух, – и те въведоха Египет в заблуда във всичките му дела, също както пиян полита в бълвоча си.

15 h  И не ще има в Египет такова дело, което биха умели да извършат главата и опашката, палмата и тръстта.

16 В оня ден египтяни ще бъдат като жени, и ще затреперят и ще се уплашат от движението на ръката на Господа Саваота, която Той ще дигне върху тях.

17 Земята Иудина ще стане ужас за Египет; който си спомни за нея, той ще затрепери от решението на Господа Саваота, което Той е определил за него.

18 i  В оня ден пет града в Египетската земя ще говорят на ханаански език и ще се кълнат в Господа Саваота; единият ще се нарече град на слънцето.

19 j  В оня ден ще има жертвеник Господу всред Египетската земя, и паметник Господу – в нейните предели.

20 k  Той ще бъде личба и свидетелство за Господа Саваота в Египетската земя, защото те ще викнат към Господа от потисниците, и Той ще им проводи спасител и застъпник, и ще ги избави.

21 l  И Господ ще яви Себе Си в Египет; в оня ден египтяни ще познаят Господа и ще принесат жертви и дарове, ще дадат оброци Господу и ще ги изпълнят.

22 И ще порази Господ Египет, – ще порази и ще изцели: те ще се обърнат към Господа – и Той ще ги чуе и ще ги изцели.

23 m  В оня ден ще има широк път от Египет до Асирия; и Асур ще прихожда в Египет, и египтяни – в Асирия; и египтяни заедно с асирийци ще служат Господу.

24 В оня ден Израил ще бъде трети с Египет и с Асирия; благословение ще има посред земята,

25 n  която Господ Саваот ще благослови, думайки: благословен да е Моят народ – египтяни, и делото на ръцете Ми – асирийци, и наследието Ми – Израил.
Copyright information for BulOrth