Isaiah 2

1С лово, открито във видение на Амосовия син Исаия, за Иудея и Иерусалим.

2 a  И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекат към нея всички народи.

3 b  И ще тръгнат много народи и ще кажат: дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Иаковов, и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му; защото от Сион ще излезе законът и от Иерусалим – словото Господне.

4 c  И ще съди Той народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала, и копията си – на сърпове: народ срещу народ не ще дигне меч, и няма вече да се учат на война.

5 О, доме Иаковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина.

6 d  Но Ти отхвърли Своя народ, дома Иаковов, защото те възприеха много от Изток: и магьосници си имат като филистимци, и общуват със синове на чужденци.

7 И изпълни се земята му със злато и сребро, и съкровищата му брой нямат; изпълни се земята му с коне, и колесниците му брой нямат.

8 e  Изпълни се земята му с идоли; те се покланят на изделие от свои ръце, на това, що са техни пръсти направили.

9 И преклони се човекът, и унизи се мъжът, – и Ти не ще им простиш.

10 f  Иди в скалата и скрий се в земята от страх пред Господа и от славата на Неговото величие.

11 g  Ще бъдат сведени надолу горделивите погледи човешки, и онова, що е високо у човеците, ще се унизи; и един Господ ще стои високо в оня ден.

12 h  Защото иде денят на Господа Саваота против всичко горделиво и високомерно и против всичко превъзнесено, – и то ще бъде унизено, –

13 против всички кедри ливански, високи и величави, и против всички дъбове васански,

14 i  против всички високи планини и против всички издигащи се хълмове,

15 j  против всяка висока кула и против всяка крепка стена,

16 против всички тарсиски кораби и против всички многожелани техни украшения.

17 k  И ще падне човешкото величие, и онова, що е високо у човеците, ще се унизи; и един Господ ще стои високо в оня ден,

18 и идолите съвсем ще изчезнат.

19 l  И ще влязат човеците в скални пещери и в земни пропасти от страх пред Господа и от славата на Неговото величие, кога се дигне Той да съкруши земята.

20 m  В оня ден човек ще хвърли на къртове и на прилепи своите сребърни идоли и своите златни идоли, които си е направил да им се кланя,

21 за да влезе в скални проломи и в планински долища от страх пред Господа и от славата на Неговото величие, кога се дигне Той да съкруши земята.

22 n  Престанете да се надявате на човек, чието дихание е в ноздрите му, защото, какво знае той?
Copyright information for BulOrth