Isaiah 22

1 a  П ророчество за долината на видението. – Що ти е, та си цял възлязъл на покрива?

2 b  Шумний граде, който се вълнуваш, граде, който ликуваш! Твоите избити не са с меч убити, нито са в битка умрели;

3 всички твои вождове бягаха заедно, но бяха вързани от стрелците; всички намерени у тебе са вързани заедно, колкото и далеч да бягаха.

4 c  Затова казвам: оставете ме, горко ще плача; не силете се да ме утешавате, задето е разорена дъщерята на моя народ.

5 d  Защото е ден на смутня, потъпкване и бъркотия в долината на видението от Господа, Бога Саваота. Събарят стени, и викът стига до планината.

6 e  И Елам носи колчан; люде на колесници и ездачи, и град Кир открива щит.

7 И ето, най-добрите твои долини са пълни с колесници, и ездачи се наредиха срещу портите,

8 f  и снемат покривалото от Иудея; и ти в оня ден мяташ поглед към оръжницата в кедровия дом.

9 Но вие виждате, че са много проломите в стените на Давидовия град, и събирате вода в долния водоем;

10 g  отбелязвате къщи в Иерусалим и събаряте къщи, за да укрепите стените;

11 h  и правите между двете стени пазилище за водата от стария водоем. А на Тогова, Който прави това, не поглеждате, и не гледате Оногова, Който отдавна е определил това.

12 i  И Господ, Господ Саваот, ви вика в тоя ден да плачете и тъгувате, да се острижете и да се препашете с вретище.

13 j  Но ето, веселие и радост! Убиват волове и колят овни; ядат месо, пият вино и казват: „да ядем и да пием, защото утре ще умрем“.

14 k  И откри ми в ушите Господ Саваот: няма да ви се прости това нечестие, докле не умрете, рече Господ, Господ Саваот.

15 Тъй рече Господ, Господ Саваот: върви, иди при оня царедворец, при Севна, началника на двореца (и му кажи) :

16 що имаш и кого имаш тук, та си изсичаш тука гробница? – Той изсича за себе си гробница на височината, дяла си жилище в скалата.

17 Ето Господ ще те прехвърли, както силен човек хвърля, и ще те стисне на топка,

18 l  като те свие на свивка, ще те хвърли като топка в широка земя; там ти ще умреш, и там твоите великолепни колесници ще бъдат гавра за дома на твоя господар.

19 И ще те тласна от твоето място, и ще те свалят от твоето достоинство.

20 m  И в оня ден ще призова Моя раб Елиакима, Хелкиев син,

21 и ще го облека с твои дрехи и с твой пояс ще го опаша, и властта ти ще предам в ръцете му; и той ще бъде отец за жителите иерусалимски и за дома Иудин.

22 n  И ключа на Давидовия дом ще туря на раменете му; той ще отвори, и никой не ще затвори; той ще затвори, и никой не ще отвори.

23 o  И ще го крепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде като славно седалище за дома на отца си.

24 И на него ще виси цялата слава на бащиния му дом, на деца и внуци, на цялата покъщнина до последно свирало.

25 p  В оня ден, казва Господ Саваот, ще се поклати укрепеният на твърдо място гвоздей, ще бъде изваден и ще падне, и ще се изпотроши всичко, каквото виси на него: защото Господ казва.
Copyright information for BulOrth