Isaiah 23

1 a  П ророчество за Тир. – Ридайте тарсиски кораби, защото той е разрушен: няма къщи, няма кой да влиза в къщите. Туй им биде обадено от земята Китийска.

2 Млъкнете жители на острова, който пълнеха сидонски търговци, плаващи по море.

3 По големи води се привозваха в него житата на Сихор, жетва на голямата река, и той беше тържище на народите.

4 b  Засрами се, Сидоне; защото, ето що казва морето, морската крепост: като че не съм се мъчила с родилни мъки и не съм раждала и не съм отгледвала момци, нито отраствала моми.

5 Кога стигне вестта до египтяни, те ще потреперят, като чуят за Тир.

6 Преселяйте се в Тарсис, ридайте, жители на острова!

7 Това ли е вашият ликуващ град, комуто началото е от древни дни? Нозете му го носят, да се скита в страна далечна.

8 c  Кой определи това за Тир, който раздаваше венци, чиито купци бяха князе, а търговците му – най-чутовни на земята?

9 Господ Саваот определи това, за да посрами всяка горделива слава, за да унизи всички най-чутовни на земята.

10 Ходи по земята си, Тарсиска дъще, като реката: няма вече пречки.

11 d  Той простря ръка върху морето, потресе царства; Господ даде повеля за Ханаан – да съборят крепостите му,

12 и каза: няма вече да ликуваш, посрамена девица, дъще Сидонска! Стани, иди в Китим, но и там не ще имаш мира.

13 Ето земята на халдейци. Тоя народ по-преди го нямаше; Асур му тури начало от пустинни жители. Те издигат кулите си, събарят чертозите му, превръщат го в развалини.

14 Ридайте, кораби тарсиски, защото вашата крепост е разорена.

15 И в оня ден ще забравят Тир за седемдесет години, колкото дните на един цар. А след седемдесетте години с Тир ще стане същото, което пеят за блудницата:

16 e  „вземи китара, тръгни по града, блуднице забравена! Свири хубаво, пей много песни, за да си спомнят за тебе.“

17 И ето, подир седемдесет години Господ ще посети Тир; и той пак ще вземе да получава печалбата си и ще блудствува с всички земни царства по цяла вселена.

18 Но търговията му и печалбата му ще бъдат посвещавани Господу; не ще бъдат затворени и струпани в клетове, защото печалбата от търговията му ще преминава към живеещите пред лицето на Господа, за да ядат до насита и да имат трайни дрехи.
Copyright information for BulOrth