Isaiah 24

1 a  Е то, Господ опустошава земята и я прави безплодна; изменя вида ѝ и разпръсва живеещите по нея.

2 b  И каквото бъде с народа, също – и със свещеника; каквото – със слугата, също – и с господаря му; каквото – със слугинята, също – и с господарката ѝ; каквото – с купувача, също – и с продавача; каквото – с оногова, който взема назаем, също – и с оногова, който дава назаем; каквото – с оногова, който дава с лихва, също – и с оногова, който дава лихва.

3 Земята е опустошена докрай и е съвсем разграбена, защото Господ изрече това слово.

4 Тъгува, унила е земята; отпаднала, унила е вселената; отпаднали са ония, които се издигаха над народа на земята.

5 c  И земята е осквернена под жителите си, защото те престъпиха законите, измениха устава, нарушиха вечния завет.

6 d  Затова проклятие пояжда земята, и жителите ѝ търпят наказание; затова са изгорени обитателите земни, и малко люде останаха.

7 Плаче сокът гроздов; боледува лозата; въздишат всички, които са се от сърце веселили.

8 e  Престана веселбата с тъпани; замлъкна шумът на веселящи се; утихнаха звуковете на гусли;

9 не пият вече вино с песни; горчив е сикерът за ония, които го пият.

10 Разрушен е запустелият град; всички къщи са затворени, не може да се влезе.

11 Плачат за вино по улиците; помрачи се всяка радост; изгонена е всяка веселба от земята.

12 В града остана една пустош, и портите се разпаднаха.

13 f  А посред земята, между народите, ще бъде същото, което бива, кога маслини стръсват, при баберки след гроздобер.

14 g  Те ще дигнат гласа си, ще възтържествуват във величието на Господа, гръмко ще възклицават от морето.

15 И тъй, славете Господа на изток, по островите морски – името на Господа, Бога Израилев.

16 От края на земята слушаме песен: „слава на Праведния!“И казах аз: горко ми! горко ми! тежко ми! злодеи злодействуват, и злодейски злодействуват злодеи.

17 Ужас, яма и клопка за тебе, жителю земний!

18 h  Тогава, който е побягнал от вика на ужаса, ще падне в яма; и който излезе от ямата, ще падне в клопка; защото прозорците от небесната височина ще се разтворят, и основите земни ще се раздрусат.

19 i  Земята се съкрушава, земята се разпада, земята е силно раздрусана.

20 j  Земята се клати като пиян и се люлее като люлка, и беззаконието ѝ тежи върху нея; тя ще падне – и вече няма да стане.

21 k  И в оня ден Господ ще посети вишнето воинство и земните царе на земята.

22 l  И ще бъдат събрани наедно като затворници в трап, ще бъдат заключени в тъмница и след много дни ще бъдат наказани.

23 m  Тогава месечината ще се изчерви, и слънцето ще се засрами, кога Господ Саваот се възцари на Сион планина и в Иерусалим, и пред старейшините му ще бъде слава.
Copyright information for BulOrth