Isaiah 31

1 a  Г орко на ония, които отиват в Египет за помощ, надяват се на коне и се осланят на колесници, защото били много, и на конници, защото били твърде силни, а на Светия Израилев не поглеждат и към Господа не прибягват!

2 b  Но премъдър е Той; и ще напрати бедствие, и не ще отмени думите Си; ще въстане против дома на нечестивците и против помощта на ония, които вършат беззаконие.

3 c  И египтяни са човеци, а не Бог; и конете им са плът, а не дух. И ще простре ръката Си Господ, и ще се препъне защитникът, и ще падне защищаваният, и всички наедно ще загинат.

4 d  Защото тъй ми каза Господ: както лъв, както лъвче, което реве над плячката си, макар много овчари да му викат, от вика им не ще трепне и на тяхното множество не ще отстъпи, – тъй Господ Саваот ще слезе да се срази за Сион планина и за нейния хълм.

5 e  Както птици – пиленцата, тъй Господ Саваот ще покрие Иерусалим, ще защити и избави, ще пожали и спаси.

6 f  Обърнете се към Оногова, от Когото сте толкова отстъпили, синове Израилеви!

7 g  В оня ден всякой човек ще отхвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които ръцете ви направиха вам за грях.

8 h  И Асур ще падне не от човешки меч, и не човешки меч ще го премахне, – той ще избегне от меча, и момците му ще минат под данък.

9 i  И от страх той ще пробегне край крепостта си; и князете му ще се плашат от знаме, казва Господ, Чийто огън е на Сион и горнило – в Иерусалим.
Copyright information for BulOrth