Isaiah 32

1 a  Е то, Царят ще царува по правда, и князете ще управляват по закон;

2 b  и всякой от тях ще бъде като защита от вятър и подслон за лошо време, като водни извори в степи, като сянка от висока скала в жадна земя.

3 И очите на виждащите не ще бъдат закривани, и ушите на слушащите ще внимават.

4 c  И сърцето на лекомислените ще умее да разсъждава; и гъгнивите ще говорят ясно.

5 Простака няма вече да наричат почтен, и за коварния няма да кажат, че е честен.

6 d  Защото простакът говори глупости, и сърцето му мисли за беззаконното, за да действува лицемерно и да произнася хула против Господа, да лишава от хляб душата на гладния и да отнима питието от жадния.

7 e  У коварния и средствата са гибелни: той крои примки, за да погуби сиромаха с лъжливи думи, макар сиромахът и да е прав.

8 f  А честният мисли за честното и твърдо стои във всичко, що е честно.

9 Жени безгрижни! станете, послушайте гласа ми; дъщери нехайни! приклонете слух към думите ми.

10 g  Още година и няколко дни, и ще се ужасите вие, безгрижни! защото гроздобер не ще има, и време за жетва не ще настане.

11 Стреснете се вие, безгрижни! ужасете се вие, нехайни! снемете дрехите, оголете се и кръст препашете.

12 Ще се бият в гърди за прекрасните полета, за родовитата лоза.

13 h  В земята на народа ми ще растат тръни и бодили, също и по всички увеселителни домове в ликуващия град;

14 i  защото чертозите ще бъдат оставени; шумният град ще бъде напуснат; Офел и кулата завинаги ще служат, вместо пещери, за прибежище на диви осли и на пасещи стада,

15 j  докле се не излее върху нас Дух свише, и пустинята не стане градина, а градината не почнат да считат за гора.

16 k  Тогава ще се въдвори съд в тая пустиня, и правосъдие ще пребъдва в плодоносното поле.

17 l  И дело на правдата ще бъде мирът, и плод на правосъдието – спокойствието и безопасността вовеки.

18 m  Тогава народът ми ще живее в мирни жилища и в безопасни селища и в покоищата на блажените.

19 И градушка ще вали върху гората, и градът ще слезе в долината.

20 n  Блажени вие, които сеете при всички води и които пращате там вол и осел.
Copyright information for BulOrth