Isaiah 43

1 a  А сега тъй казва Господ, Който те е сътворил, Иакове, и Който те е устроил, Израилю: не бой се, защото Аз те изкупих, нарекох те по името ти; ти си Мой.

2 b  През води ли ще минаваш, Аз съм с тебе; през реки ли – те няма да те потопят; тръгнеш ли през огън, няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опърли.

3 Защото Аз съм Господ, Бог твой, Светият Израилев, твой Спасител; откуп за тебе дадох Египет; Етиопия и Савея дадох за тебе.

4 c  Понеже си скъп в очите Ми, многоценен, и Аз те възлюбих, то ще дам други човеци за тебе, и народи – за твоята душа.

5 d  Не бой се, защото Аз съм с тебе; от изток ще приведа твоето племе и от запад ще те събера.

6 На севера ще кажа: дай, и на юга: не задържай; води синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми – от краищата земни,

7 e  всекиго, който се нарича с Мое име, когото съм сътворил за Моя прослава, образувал и устроил.

8 f  Изведи слепия народ, макар да има очи, и глухия, макар да има уши.

9 g  Нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина!

10 h  А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има.

11 i  Аз, Аз съм Господ, и няма спасител освен Мене.

12 Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ;

13 j  от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това?

14 Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев; за вас проводих у Вавилон и съкруших всички заворки и халдейци, които се славеха с кораби.

15 k  Аз съм Господ, ваш Светия, Творец на Израиля, ваш Цар.

16 l  Тъй казва Господ, Който отвори в морето път, в буйни води – пътека,

17 Който изведе колесници и коне, войска и сила; всички легнаха наедно, не станаха; угаснаха, като фитил изтляха.

18 m  Но вие си не спомняте прежното и за старото не помисляте.

19 n  Ето, Аз правя нещо ново; ей-сега ще се яви; нима и това не искате да знаете? ще прокарам път през степи, реки – през пустиня.

20 Полски зверове ще Ме прославят, чакали и камилски птици, защото ще дам вода в пустини, реки – в сухи степи, за да поя избрания Мой народ.

21 Тоя народ създадох за Себе Си; той ще разглася славата Ми.

22 o  А ти, Иакове, не си Ме призовавал; ти, Израилю, не си се трудил за Мене.

23 Не си Ми принасял своите агнета за всесъжение, нито си Ме почитал с жертвите си. Не съм те карал да Ми служиш с хлебни приноси и не съм те отегчавал с тамян.

24 p  Не си Ми купувал със сребро благовонна тръст, нито си Ме насищал с тлъстина от жертвите си; но с твоите грехове си Ме затруднявал; с твоите беззакония си Ме отегчавал.

25 q  Аз, Аз Сам изглаждам твоите престъпления заради Самаго Мене и греховете ти не ще спомена.

26 Припомни Ми; ще се съдим; говори, за да се оправдаеш.

27 Твоят праотец съгреши, и твоите ходатаи отстъпиха от Мене.

28 Затова предстоятелите на светилището лиших от свещенство, Иакова предадох на заклятие и Израиля – на поругание.
Copyright information for BulOrth