Isaiah 48

1 a  С лушайте това, доме Иаковов, вие, които се наричате с името на Израиля и които сте произлезли от източника Иудин, които се кълнете в име Господне и изповядвате Бога Израилев, ако и не по истина и не по правда.

2 b  Защото те се наричат произлизащи от светия град и се осланят на Бога Израилев; Господ Саваот е името Му.

3 Предишното Аз отрано обаждах; из устата Ми излизаше то, и Аз го възвестявах и внезапно вършех, – и всичко се сбъдваше.

4 c  Аз знаех, че ти си упорит и че в твоята шия има железни жили, и лобът ти е меден;

5 затова ти и обаждах отрано, преди това да се е случило, и предвестявах ти, за да не кажеш: „моят идол направи това, и моят истукан и моят излян образ заповяда това да стане“.

6 Ти си слушал – погледни всичко това! И нима не ще признаете това? А сега ти възвестявам нещо ново и съкровено, което ти не си знаел.

7 То се извърши сега, а не отдавна и не преди ден, и ти не си слушал за него, за да не кажеш: „ето! аз знаех това“.

8 d  Ти не си и слушал, нито си знаел за това, и ухото ти по-напред не беше отворено; защото Аз знаех, че ти ще постъпиш вероломно, и от самата майчина утроба си наречен отстъпник.

9 e  Заради името Си отлагах Своя гняв и заради славата Си се сдържах да те не изтребя.

10 f  Ето, разтопих те, но не като сребро; изпитах те в горнилото на страданията.

11 g  Заради Себе Си, заради Самаго Себе Си върша това, – защото, какво похулване би било за името Ми! Славата Си не ще дам другиму.

12 h  Чуй Ме, Иакове и Израилю, повикан от Мене: Аз съм същият, Аз съм първият и Аз – последният.

13 i  Моята ръка основа земята, и Моята десница разпростря небесата; ще ги призова, – и те ще застанат наедно.

14 Съберете се всички и слушайте: кой измежду тях е предсказал това? Господ го възлюби, и той ще изпълни волята Му над Вавилон и ще яви мишцата Му над халдейци.

15 Аз, Аз казах, и го повиках; Аз го доведох, и пътят му ще бъде благополучен.

16 j  Пристъпете към Мене, слушайте това: Аз и отначало съм говорил не тайно; от онова време, откак това става, Аз бях там; и сега Ме проводи Господ Бог и Неговият Дух.

17 k  Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев: Аз съм Господ, Бог твой, Който те учи на полезно, Който те води по оня път, по който трябва да ходиш.

18 l  О, ако да беше се вслушвал в Моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река, и твоята правда – като морски вълни.

19 И твоето семе щеше да бъде като пясъка, и ония, които произлизат от бедрата ти, – като песъчинките: не щеше да се изглади, не щеше да се изтреби името му пред Мене.

20 m  Излизайте от Вавилон, бягайте от халдейци, с радостен глас разгласяйте и проповядвайте това, разпространявайте тая вест до край-земя; казвайте: „Господ изкупи Своя раб Иакова“.

21 n  И не жадуват те в пустините, през които ги води: Той им изтача вода от камък; разсича скала, – и леят се води.

22 o  А за нечестивците няма мира, казва Господ.
Copyright information for BulOrth