Isaiah 52

1 a  Д игни се, дигни, облечи се в силата си, Сионе! Облечи се в дрехите на величието си, Иерусалиме, светий граде! защото отсега няма вече да влиза в тебе необрязан и нечист.

2 Отърси от себе си праха; стани, пленений Иерусалиме! Снеми веригите от врата си, пленена дъще Сионова!

3 b  защото тъй казва Господ: за нищо бяхте продадени, и без сребро ще бъдете откупени;

4 c  и още тъй казва Господ Бог: народът Ми ходи по-преди в Египет, за да поживее там, и Асур го притесняваше без причина.

5 d  И сега какво имам тука? казва Господ, – народът Ми е взет даром, владетелите им беснеят, казва Господ, и постоянно, всеки ден, името Ми се хули.

6 Затова Моят народ ще узнае името Ми; затова ще узнае в оня ден, че Аз съм Същият, Който казва: ето Ме!

7 e  Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори Сиону: „Бог твой се възцари!“

8 f  Ето гласа на твоите стражи! Те издигнаха глас, и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион.

9 g  Тържествувайте, пейте наедно, развалини Иерусалимски, защото Господ утеши народа Си – изкупи Иерусалим

10 h  Възпретна Господ светата Си мишца пред очите на всички народи, – и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.

11 i  Идете си, идете си, излезте оттам: не се допирайте до нечисто; излезте из средата му, очистете се, вие, които носите съдовете Господни!

12 j  защото не ще излезете набързо и не ще побегнете; защото пред вас ще тръгне Господ, и Бог Израилев ще бъде отзаде ви стража.

13 k  Ето, Моят Раб ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси и възвеличи.

14 l  Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на Него – толкоз ликът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек, и видът Му – повече, отколкото на синовете човешки, –

15 m  така Той ще смае много народи; царе ще затворят пред Него устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено, и ще узнаят, каквото не са слушали.
Copyright information for BulOrth