Isaiah 54

1 a  Р азвесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж, казва Господ.

2 Разшири мястото на шатрата си, разпусни покривите на жилищата си; недей се стеснява, – продължи въжата си и заякчи колците си;

3 b  защото ти ще се разпростреш надясно и наляво, и потомството ти ще завладее народи и ще насели опустошените градове.

4 c  Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена; не се смущавай, защото няма да бъдеш поругана: ще забравиш посрамата на младостта си и няма вече да си спомняш безчестието на вдовството си.

5 d  Защото твоят Творец е твой съпруг; Господ Саваот е името Му, и твой изкупител е Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цяла земя.

6 e  Защото Господ те вика като жена, напусната и скърбяща духом, и като жена на младини, която е била отхвърлена, казва Бог твой.

7 f  За малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера.

8 g  В пламъка на гнева скрих от тебе лицето Си за кратко време, но с вечна милост ще те помилувам, казва твоят Изкупител Господ.

9 h  Защото това за Мене е като водите Ноеви; както се заклех, че водите Ноеви няма вече да дойдат на земята, тъй се заклех да ти се не гневя, нито да те укорявам.

10 i  Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но Моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на Моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ.

11 Горкана, подхвърлена от буря, безутешница! Ето, Аз ще положа твоите камъни върху рубин и ще направя твоите основи от сапфири;

12 j  и ще направя твоите прозорци от рубини и твоите порти – от бисер, а цялата ти ограда – от драгоценни камъни.

13 k  И всички твои синове ще бъдат научени от Господа, и голям мир ще има между синовете ти.

14 Ти ще се утвърдиш с правда, далеч ще бъдеш от угнетение, понеже няма за какво да се боиш, далеч и от ужас, понеже той няма да се приближи до тебе.

15 Ето, ще се въоръжат против тебе, но това не е от Мене; който и да се въоръжи против тебе, ще падне.

16 Ето, Аз създадох ковача, който раздухва въглищата в огъня и произвежда сечиво за твоята работа, – и Аз създавам губител, който да изтребва.

17 l  Ни едно оръдие, направено против тебе, не ще има успех; и всеки език, който би се борил с тебе на съд, – ти ще обвиниш. Това е наследието на рабите Господни, тяхното оправдание от Мене, казва Господ.
Copyright information for BulOrth