Isaiah 57

1 a  П раведник умира, и никой не взима това присърце; и благочестиви мъже се грабват от земята, и никой не помисля, че праведникът се от зло изтръгва.

2 b  Той отива в мир; които ходят по правия път, ще почиват на леглата си.

3 c  Но приближете се тука вие, синове на магьосница, семе на прелюбодеец и на блудница!

4 d  Над кого се глумите? Против кого разтваряте уста, изплезвате език? Не сте ли деца на престъпление, семе на лъжа,

5 e  които сте разпалвани от похот към идоли под всяко клонесто дърво, които колите деца край потоци, между скални пукнатини?

6 В гладките камъни на потоците е твоят дял; те, те са твой жребий; тям правиш ти възлияние и принасяш жертви: мога ли Аз да бъда от това доволен?

7 f  На висока и величава планина туряш леглото си, и там възлизаш да принасяш жертва.

8 Зад вратата, както и зад спонците, туряш твоите спомени: защото, като се отвърнеш от Мене, ти се разголваш и възлизаш; разширяваш леглото си и се уговаряш с ония от тях, с които обичаш да лежиш, – оглеждаш мястото.

9 g  Ти си ходила и при царя с благовонна маст и си умножавала твоите мазила, и далеч си пращала своите пратеници и си се унижавала до преизподнята.

10 От дългия си път ти си се уморявала, но не си казвала: „надеждата е изгубена!“Все още си намирала живост в ръката си, и затова не си усещала ослабване.

11 h  А от кого се ти изплаши и устраши, та стана невярна и престана да Ме помниш и пазиш в сърцето си? Не е ли затова, че Аз мълчах, и при това дълго, та ти престана да се боиш от Мене?

12 i  Ще покажа твоята правда и твоите дела, и те не ще бъдат теб в полза.

13 j  Кога повикаш, ще те избави ли твоята сбирщина? – тях всички вятър ще унесе, духване ще развее; а който се Мене надява, ще наследи земята и ще владее светата Моя планина.

14 k  И рече: равнете, равнете, изравнете пътя, дигайте пречките от пътя на Моя народ.

15 l  Защото тъй казва Високият и Превъзвишеният, вечно Живеещият, – Светий е Неговото име: Аз живея в небесната височина и в светилището, също и със съкрушените и смирените духом, за да оживявам духа на смирените и да оживявам сърцата на съкрушените.

16 m  Защото няма вечно да водя тъжба, нито докрай да се гневя; инак, ще изнемогне пред Мене всеки дух и всяко дихание, което съм сътворил.

17 Заради греха му користолюбие Аз се гневих и го поразявах, скривах лице и негодувах; но той, като се отвърна, отиде по пътя на сърцето си.

18 n  Видях пътищата му, и ще го изцеля, и ще го водя и ще утешавам него и ония, които го жалят.

19 o  Аз ще изпълня словото: мир, мир на далечен и на ближен, казва Господ, и ще го изцеля.

20 А нечестивците са като развълнувано море, което не може да се уталожи, и чиито води изхвърлят тиня и кал.

21 p  Мир няма за нечестивците, казва Бог мой.
Copyright information for BulOrth