Isaiah 60

1 a  Д игни се, светлей (Иерусалиме) ; защото дойде твоята светлина, и слава Господня изгря над тебе.

2 b  Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак – народите; а над тебе ще възсияе Господ, и славата Му ще се яви над тебе.

3 c  И народите ще дойдат към твоята светлина, и царете – към сиянието, което изгрява над тебе.

4 d  Подигни очи и погледай наоколо: те всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч идат, и твоите дъщери на ръце се носят.

5 e  Тогава ще видиш, и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото богатството на морето към тебе ще се обърне, имотът на народите към тебе ще дойде.

6 f  Множество камили ще те покрият, – дромадери от Мадиам и Ефа; те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще възвестят славата Господня.

7 g  Всички кидарски овци ще бъдат събрани при тебе; овните невайотски ще ти послужат: ще възлязат на олтара Ми като благоугодна жертва, и Аз ще прославя дома на Моята слава.

8 Кои са тия, които летят като облаци, и като гълъби – към гълъбарниците си?

9 Тъй, Мене Ме чакат островите и преди тях – тарсиските кораби, за да пренесат синовете ти отдалеч и с тях – среброто им и златото им, в името на Господа, твоя Бог, и на Светия Израилев, защото Той те прослави.

10 h  Тогава синове на другоземци ще градят стените ти, и техните царе – ще ти служат; защото в гнева Си те поразявах, но в благоволението Си ще бъда милостив към тебе.

11 i  И твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе имотът на народите и да се довеждат техните царе.

12 j  Защото народ и царства, които не поискат да ти служат, ще загинат, и такива народи ще бъдат съвсем изтребени.

13 k  Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за да украси мястото на Моето светилище, – и Аз ще прославя подножието на нозете Си.

14 И ще дойдат при тебе с покорност синовете на ония, които те угнетяваха, и ще паднат при стъпките на нозете ти всички, които те презираха, и ще те назоват град на Господа, Сион на Светия Израилев.

15 l  Задето бе изоставен и намразен, тъй че никой не минаваше през тебе, – Аз ще те направя величие навеки, радост от рода в род.

16 m  Ти ще се насищаш с млякото на народите, и ще сучеш от царски гърди, и ще узнаеш, че Аз, Господ, съм твой Спасител и твой Изкупител, Силният Иаковов.

17 n  Вместо мед ще ти доставям злато, и вместо желязо – сребро, и вместо дървета – мед, и вместо камъни – желязо; и ще поставям мира за твой управител и правдата – за твои надзиратели.

18 Няма вече да се чуе насилие в земята ти, опустошение и разорение – в пределите ти; и стените си ще наричаш спасение и портите си – слава.

19 o  Няма вече слънцето да ти служи за дневна светлина, и сиянието на месечината – да ти свети; но Господ ще ти бъде вечна светлина, и Бог твой – твоя слава.

20 p  Не ще залезе вече твоето слънце, нито твоята месечина ще се скрие, защото Господ ще ти бъде вечна светлина, и ще се свършат дните на твоето тъгуване.

21 q  И народът ти цял ще бъде праведен, навеки ще наследи земята, – израстък от това, що съм посадил, дело на ръцете Ми, за Моя прослава.

22 r  От малкия ще произлязат хиляда и от най-слабия – силен народ. Аз, Господ, ще побързам да свърша това овреме.
Copyright information for BulOrth