Isaiah 61

1 a  Д ухът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница,
61:1 Според превода на 70-те: „на слепи – проглеждане“.

2 c  да проповядвам благоприятната Господня година и деня за отмъщение от нашия Бог; да утеша всички тъгуващи,

3 d  да възвестя на тъгуващите в Сион, че тям вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елейна радост, вместо отпаднал дух – славна одежда; и ще ги нарекат силни с правда, сад на Господа за Негова слава.

4 e  И ще застроят вековни пустини, ще възстановят стари развалини и ще подновят разорени градове, запустели от отдавнашни родове.

5 f  Тогава ще дойдат другоземци и ще пасат стадата ви; синове на чуждестранци ще бъдат ваши земеделци и ваши лозари.

6 g  А вие ще се наричате свещеници на Господа, – служители на нашия Бог ще ви наричат; ще се ползувате с имота на народите и ще се славите с тяхната слава.

7 Зарад посрамянето двойно ще ви бъде дадено; зарад похулването те ще се радват на своя дял, защото в земята си двойно ще получат; вечно веселие ще бъде у тях.

8 h  Защото Аз, Господ, обичам правосъдие, мразя грабеж с насилие, и ще им въздам награда по истина и ще поставя с тях вечен завет;

9 i  и семето им ще бъде известно между народите, и потомството им – всред племената; всички, които ги видят, ще познаят, че те са семе, от Господа благословено.

10 j  С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надяна ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи.

11 k  Защото – както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, – тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи.
Copyright information for BulOrth