Isaiah 65

1 a  А з се открих на ония, които не питаха за Мене; намериха Ме ония, които Ме не дириха: „ето Ме, ето Ме!“казвах на народ, който се не наричаше с Мое име.

2 b  Весден простирах ръце Си към непокорния народ, който ходеше в недобър път, по своите помисли, –

3 c  към народ, който постоянно Ме оскърбява в лицето, принася жертви в дъбравите и пали тамян на чирепи,

4 d  седи в гробове и нощува в пещери; яде свинско месо, и в съдовете му има гнусно вариво;

5 e  който казва: „спри се, не се доближавай до мене, защото съм свет за тебе“. Те са дим за обонянието Ми, – огън, който гори всеки ден.

6 f  Ето какво е написано пред лицето Ми: няма да премълча, но ще отплатя, ще отплатя в пазвата им

7 g  за техните беззакония, казва Господ, и заедно за беззаконията на бащите им, които кадяха тамян по планини, и по хълмове Ме хулеха, – и ще отмеря в пазвите им за техните прежни деяния.

8 h  Тъй казва Господ: кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благословение; същото ще направя и за Моите раби, та всички да не погубя.

9 И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда – наследник на Моите планини, и това ще наследят Моите избрани, и там ще живеят рабите Ми.

10 i  И Сарон ще бъде пасбище за овци, и долина Ахор – пладнище за говедата на Моя народ, който Ме подири.

11 А вас, които оставихте Господа, забравихте Моята света планина, готвите трапеза за Гада
65:11 Богиня на щастието.
и разтваряте пълна чаша за Мени
65:11 Орисница.
, –

12 l  m  вас обричам на меч, всички ще се наведете за клане, защото виках – и не отговаряхте, говорих – и не слушахте, но вършихте зло пред очите Ми и избирахте онова, каквото Ми беше неугодно.

13 n  Затова тъй казва Господ Бог: ето, рабите Ми ще ядат, а вие ще гладувате; рабите Ми ще пият, а вие ще се мъчите от жажда;

14 рабите Ми ще се веселят, а вие ще бъдете в срам; рабите Ми ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна скръб и ще ридаете от съкрушен дух.

15 o  И ще оставите името си на Моите избрани за проклятие; и тебе ще убие Господ Бог, а рабите Си ще назове с друго име,

16 p  с което, който се благославя на земята, ще се благославя с Бога на истината; и който се кълне на земята, ще се кълне в Бога на истината, – защото предишните скърби ще бъдат забравени и скрити от Моите очи.

17 q  Защото ето, Аз творя ново небе и нова земя и предишните няма вече да се споменуват, нито наум ще дойдат.

18 r  А вие ще се веселите и ще се радвате вовеки за това, което Аз творя; защото ето, творя Иерусалим за веселие, и народа му – за радост.

19 s  И ще се радвам за Иерусалим и ще се веселя за Моя народ; и няма вече да се чува в него глас от плач и глас от писък.

20 t  Там няма да има вече малолетен и старец, който да не достига пълните си дни; защото стогодишник ще умира като момче, но стогодишен грешник ще бъде проклеван.

21 u  И ще съграждат къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плодовете им.

22 v  Няма да градят, за да живее друг, няма да садят, за да яде друг; защото дните на народа Ми ще бъдат като дните на дърво, и Моите избрани дълго ще се ползуват с изделието на ръцете си.

23 w  Няма да се трудят напразно и да раждат деца за скръб; защото ще бъдат семе, благословено от Господа, и потомците им с тях.

24 x  И преди те да са повикали, Аз ще отговоря; те още ще говорят, и Аз вече ще ги чуя.

25 y  Вълк и агне ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като вол, а за змията прахът ще бъде храна: те не ще причиняват зло и вреда по цялата Ми света планина, казва Господ.
Copyright information for BulOrth